Vågen Handel AS
Juridisk navn:  Vågen Handel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56395014
Fax: 53395410
5283 Fotlandsvåg 5283 Fotlandsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 989766775
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.38%
Resultat  
  
-91.98%
Egenkapital  
  
-6.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.464.000 11.743.000 11.831.000 12.101.000 11.398.000
Resultat: 21.000 262.000 14.000 -17.000 127.000
Egenkapital: 648.000 690.000 482.000 468.000 485.000
Regnskap for  Vågen Handel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.464.000 11.743.000 11.831.000 12.101.000 11.398.000
Driftskostnader -11.401.000 -11.429.000 -11.752.000 -12.103.000 -11.257.000
Driftsresultat 62.000 314.000 79.000 -1.000 142.000
Finansinntekter 7.000 0 0 0 0
Finanskostnader -47.000 -52.000 -65.000 -16.000 -15.000
Finans -40.000 -52.000 -65.000 -16.000 -15.000
Resultat før skatt 21.000 262.000 14.000 -17.000 127.000
Skattekostnad -3.000 -55.000 0 0 -34.000
Årsresultat 19.000 207.000 14.000 -17.000 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 968.000 1.107.000 1.245.000 1.273.000 21.000
Sum omløpsmidler 1.478.000 1.528.000 1.365.000 1.657.000 1.265.000
Sum eiendeler 2.446.000 2.635.000 2.610.000 2.930.000 1.286.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 590.000 382.000 368.000 385.000
Sum egenkapital 648.000 690.000 482.000 468.000 485.000
Sum langsiktig gjeld 864.000 1.008.000 1.093.000 1.228.000 0
Sum kortsiktig gjeld 934.000 937.000 1.034.000 1.235.000 801.000
Sum gjeld og egenkapital 2.446.000 2.635.000 2.609.000 2.931.000 1.286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.338.000 11.613.000 11.701.000 11.980.000 11.314.000
Andre inntekter 126.000 131.000 131.000 121.000 84.000
Driftsinntekter 11.464.000 11.743.000 11.831.000 12.101.000 11.398.000
Varekostnad -8.540.000 -8.716.000 -8.918.000 -9.598.000 -8.834.000
Lønninger -1.431.000 -1.364.000 -1.345.000 -1.350.000 -1.355.000
Avskrivning -138.000 -138.000 -140.000 -23.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.292.000 -1.211.000 -1.349.000 -1.132.000 -1.056.000
Driftskostnader -11.401.000 -11.429.000 -11.752.000 -12.103.000 -11.257.000
Driftsresultat 62.000 314.000 79.000 -1.000 142.000
Finansinntekter 7.000 0 0 0 0
Finanskostnader -47.000 -52.000 -65.000 -16.000 -15.000
Finans -40.000 -52.000 -65.000 -16.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -40.000
Årsresultat 19.000 207.000 14.000 -17.000 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 968.000 1.107.000 1.245.000 1.273.000 21.000
Sum varige driftsmidler 968.000 1.107.000 1.245.000 1.273.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 968.000 1.107.000 1.245.000 1.273.000 21.000
Varebeholdning 806.000 873.000 801.000 923.000 876.000
Kundefordringer 103.000 47.000 104.000 55.000 103.000
Andre fordringer 463.000 490.000 388.000 444.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 105.000 119.000 71.000 236.000 224.000
Sum omløpsmidler 1.478.000 1.528.000 1.365.000 1.657.000 1.265.000
Sum eiendeler 2.446.000 2.635.000 2.610.000 2.930.000 1.286.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 590.000 382.000 368.000 385.000
Sum egenkapital 648.000 690.000 482.000 468.000 485.000
Sum avsetninger til forpliktelser 57.000 55.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 188.000 85.000 120.000 176.000 258.000
Sum langsiktig gjeld 864.000 1.008.000 1.093.000 1.228.000 0
Leverandørgjeld 424.000 564.000 579.000 821.000 186.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 34.000
Skyldig offentlige avgifter 150.000 116.000 112.000 95.000 147.000
Utbytte 0 0 0 0 -40.000
Annen kortsiktig gjeld 171.000 172.000 224.000 142.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 934.000 937.000 1.034.000 1.235.000 801.000
Sum gjeld og egenkapital 2.446.000 2.635.000 2.609.000 2.931.000 1.286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 544.000 591.000 331.000 422.000 464.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.3 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5
Soliditet 26.5 26.2 18.5 16.0 37.7
Resultatgrad 0.5 2.7 0.7 0.0 1.2
Rentedekningsgrad 1.3 6 1.2 -0.1 9.5
Gjeldsgrad 2.8 2.8 4.4 5.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 2.8 11.9 3 0.0 11.0
Signatur
17.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex