Vågen Frisør Jørpeland AS
Juridisk navn:  Vågen Frisør Jørpeland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51749720
Vågen Vågen Fax:
4100 Jørpeland 4100 Jørpeland
Fylke: Kommune:
Rogaland Strand
Org.nr: 991318984
Aksjekapital: 230.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/10/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Partner Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.87%
Resultat  
  
588.89%
Egenkapital  
  
45.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.952.000 2.096.000 1.961.000 1.936.000 1.802.000
Resultat: 124.000 18.000 -60.000 53.000 -26.000
Egenkapital: 316.000 217.000 199.000 263.000 211.000
Regnskap for  Vågen Frisør Jørpeland AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.952.000 2.096.000 1.961.000 1.936.000 1.802.000
Driftskostnader -1.822.000 -2.071.000 -2.017.000 -1.881.000 -1.827.000
Driftsresultat 129.000 26.000 -56.000 54.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 -4.000 -1.000 0
Finans -5.000 -8.000 -4.000 -1.000 0
Resultat før skatt 124.000 18.000 -60.000 53.000 -26.000
Skattekostnad -25.000 0 -4.000 -1.000 -7.000
Årsresultat 99.000 18.000 -64.000 52.000 -33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 13.000 21.000 38.000 47.000
Sum omløpsmidler 646.000 543.000 481.000 513.000 461.000
Sum eiendeler 651.000 556.000 502.000 551.000 508.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 -13.000 -31.000 33.000 -19.000
Sum egenkapital 316.000 217.000 199.000 263.000 211.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 334.000 339.000 303.000 289.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 651.000 556.000 502.000 552.000 509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.916.000 2.096.000 1.961.000 1.936.000 1.802.000
Andre inntekter 36.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.952.000 2.096.000 1.961.000 1.936.000 1.802.000
Varekostnad -281.000 -353.000 -331.000 -346.000 -324.000
Lønninger -1.185.000 -1.366.000 -1.335.000 -1.176.000 -1.155.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -348.000 -344.000 -343.000 -351.000 -345.000
Driftskostnader -1.822.000 -2.071.000 -2.017.000 -1.881.000 -1.827.000
Driftsresultat 129.000 26.000 -56.000 54.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 -4.000 -1.000 0
Finans -5.000 -8.000 -4.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 18.000 -64.000 52.000 -33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 4.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 13.000 21.000 29.000 37.000
Sum varige driftsmidler 5.000 13.000 21.000 29.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 5.000 13.000 21.000 38.000 47.000
Varebeholdning 104.000 120.000 83.000 98.000 135.000
Kundefordringer 3.000 0 1.000 0 0
Andre fordringer 68.000 18.000 16.000 17.000 18.000
Sum investeringer 0 0 2.000 0 0
Kasse, bank 472.000 405.000 379.000 398.000 309.000
Sum omløpsmidler 646.000 543.000 481.000 513.000 461.000
Sum eiendeler 651.000 556.000 502.000 551.000 508.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 -13.000 -31.000 33.000 -19.000
Sum egenkapital 316.000 217.000 199.000 263.000 211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 44.000 11.000 15.000 30.000
Betalbar skatt 24.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 160.000 141.000 158.000 152.000 155.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 154.000 134.000 121.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 334.000 339.000 303.000 289.000 298.000
Sum gjeld og egenkapital 651.000 556.000 502.000 552.000 509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 312.000 204.000 178.000 224.000 163.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.6 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 1.3 1.5 1.1
Soliditet 48.5 3 39.6 47.6 41.5
Resultatgrad 6.6 1.2 -2.9 2.8 -1.4
Rentedekningsgrad 25.8 3.3 54.0
Gjeldsgrad 1.1 1.6 1.5 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 19.8 4.7 -11.2 9.8 -5.1
Signatur
04.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex