Vågen Færgeselskap AS
Juridisk navn:  Vågen Færgeselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55307630
Tertnesflaten 49 Tertnesflaten 49 Fax: 55307650
5114 Tertnes 5114 Tertnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 956894875
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 11/27/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoplan A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
158.33%
Resultat  
  
675%
Egenkapital  
  
33.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.364.000 528.000 608.000 512.000 591.000
Resultat: 575.000 -100.000 -13.000 -50.000 48.000
Egenkapital: -990.000 -1.495.000 -1.395.000 -1.381.000 -1.331.000
Regnskap for  Vågen Færgeselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.364.000 528.000 608.000 512.000 591.000
Driftskostnader -790.000 -624.000 -597.000 -536.000 -509.000
Driftsresultat 574.000 -96.000 11.000 -25.000 83.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -25.000 -26.000 -35.000
Finans 0 -5.000 -24.000 -25.000 -34.000
Resultat før skatt 575.000 -100.000 -13.000 -50.000 48.000
Skattekostnad -70.000 0 0 0 -9.000
Årsresultat 505.000 -100.000 -13.000 -50.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 799.000 8.000 30.000 46.000 26.000
Sum eiendeler 799.000 8.000 30.000 46.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -1.290.000 -1.795.000 -1.695.000 -1.681.000 -1.631.000
Sum egenkapital -990.000 -1.495.000 -1.395.000 -1.381.000 -1.331.000
Sum langsiktig gjeld 1.113.000 1.073.000 1.224.000 1.254.000 1.130.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 430.000 200.000 173.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 800.000 8.000 29.000 46.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 389.000 528.000 608.000 512.000 591.000
Andre inntekter 975.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.364.000 528.000 608.000 512.000 591.000
Varekostnad -80.000 0 0 0 0
Lønninger -245.000 -303.000 -338.000 -329.000 -319.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -465.000 -321.000 -259.000 -207.000 -190.000
Driftskostnader -790.000 -624.000 -597.000 -536.000 -509.000
Driftsresultat 574.000 -96.000 11.000 -25.000 83.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -6.000 -25.000 -26.000 -35.000
Finans 0 -5.000 -24.000 -25.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 505.000 -100.000 -13.000 -50.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 750.000 0 0 11.000 0
Andre fordringer 43.000 7.000 22.000 33.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 1.000 7.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 799.000 8.000 30.000 46.000 26.000
Sum eiendeler 799.000 8.000 30.000 46.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -1.290.000 -1.795.000 -1.695.000 -1.681.000 -1.631.000
Sum egenkapital -990.000 -1.495.000 -1.395.000 -1.381.000 -1.331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.113.000 1.073.000 1.224.000 1.254.000 1.130.000
Leverandørgjeld 225.000 21.000 20.000 34.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 0 4.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 451.000 407.000 180.000 135.000 203.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 430.000 200.000 173.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 800.000 8.000 29.000 46.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 122.000 -422.000 -170.000 -127.000 -201.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0 0.2 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0 0.2 0.3 0.2
Soliditet -123.8 -18687.5 -4810.3 -3002.2 -5119.2
Resultatgrad 42.1 -18.2 1.8 -4.9 14.0
Rentedekningsgrad 5 0.4 2.4
Gjeldsgrad -1.8 -1.0
Total kapitalrentabilitet 71.9 -1187.5 41.4 -52.2 323.1
Signatur
07.09.2020
STYRETS FORMANN ELLER TO AV STYRETS MEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex