Vågen Eigedom AS
Juridisk navn:  Vågen Eigedom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70195020
Elvadalen 3 Elvadalen 3 Fax: 70195021
6030 Langevåg 6030 Langevåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Sula
Org.nr: 919918764
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 8/28/1971
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Jek Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.15%
Resultat  
  
-62.82%
Egenkapital  
  
-31.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 735.000 1.023.000 919.000 797.000 854.000
Resultat: 177.000 476.000 371.000 247.000 324.000
Egenkapital: 231.000 339.000 339.000 339.000 405.000
Regnskap for  Vågen Eigedom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 735.000 1.023.000 919.000 797.000 854.000
Driftskostnader -346.000 -328.000 -344.000 -346.000 -292.000
Driftsresultat 389.000 694.000 575.000 451.000 562.000
Finansinntekter 41.000 25.000 16.000 25.000 29.000
Finanskostnader -253.000 -243.000 -220.000 -229.000 -266.000
Finans -212.000 -218.000 -204.000 -204.000 -237.000
Resultat før skatt 177.000 476.000 371.000 247.000 324.000
Skattekostnad -65.000 -140.000 -112.000 -66.000 -88.000
Årsresultat 111.000 337.000 259.000 180.000 237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.261.000 5.275.000 4.111.000 4.403.000 4.641.000
Sum omløpsmidler 1.040.000 1.541.000 103.000 27.000 15.000
Sum eiendeler 6.301.000 6.816.000 4.214.000 4.430.000 4.656.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 18.000
Sum egenkapital 231.000 339.000 339.000 339.000 405.000
Sum langsiktig gjeld 5.782.000 6.000.000 3.500.000 3.714.000 3.936.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 477.000 374.000 376.000 314.000
Sum gjeld og egenkapital 6.301.000 6.816.000 4.213.000 4.429.000 4.655.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 735.000 1.023.000 919.000 797.000 854.000
Driftsinntekter 735.000 1.023.000 919.000 797.000 854.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -202.000 -207.000 -212.000 -211.000 -211.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -121.000 -132.000 -135.000 -81.000
Driftskostnader -346.000 -328.000 -344.000 -346.000 -292.000
Driftsresultat 389.000 694.000 575.000 451.000 562.000
Finansinntekter 41.000 25.000 16.000 25.000 29.000
Finanskostnader -253.000 -243.000 -220.000 -229.000 -266.000
Finans -212.000 -218.000 -204.000 -204.000 -237.000
Konsernbidrag -219.000 -443.000 -346.000 -246.000 -219.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 111.000 337.000 259.000 180.000 237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.639.000 1.769.000 1.977.000 2.076.000 2.262.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.639.000 1.769.000 1.977.000 2.076.000 2.262.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.622.000 3.505.000 2.134.000 2.326.000 2.379.000
Sum anleggsmidler 5.261.000 5.275.000 4.111.000 4.403.000 4.641.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 15.000 33.000 14.000 14.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.025.000 1.508.000 88.000 13.000 0
Sum omløpsmidler 1.040.000 1.541.000 103.000 27.000 15.000
Sum eiendeler 6.301.000 6.816.000 4.214.000 4.430.000 4.656.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 18.000
Sum egenkapital 231.000 339.000 339.000 339.000 405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 27.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.782.000 6.000.000 3.500.000 3.714.000 3.936.000
Leverandørgjeld 3.000 0 0 27.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 285.000 476.000 374.000 349.000 311.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 477.000 374.000 376.000 314.000
Sum gjeld og egenkapital 6.301.000 6.816.000 4.213.000 4.429.000 4.655.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 752.000 1.064.000 -271.000 -349.000 -299.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.2 0.3 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 3.6 3.2 0.3 0.1 0.1
Soliditet 3.7 5 8 7.7 8.7
Resultatgrad 52.9 67.8 62.6 56.6 65.8
Rentedekningsgrad 1.5 2.9 2.6 2.1 2.2
Gjeldsgrad 26.3 19.1 11.4 12.1 10.5
Total kapitalrentabilitet 6.8 10.5 1 10.7 12.7
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex