Vågen Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Vågen Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90897752
Sørbøveien 144 Sørbøveien 144 Fax:
4150 Rennesøy 4150 Rennesøy
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 812196162
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 6/27/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rennesøy Og Randaberg Rekneskapslag
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
94.44%
Egenkapital  
  
-0.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.000 -18.000 -3.000 -5.000 -40.000
Egenkapital: 437.000 438.000 453.000 456.000 461.000
Regnskap for  Vågen Eiendomsutvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -18.000 -3.000 -6.000 -41.000
Driftsresultat -2.000 -18.000 -3.000 -6.000 -41.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -1.000 -18.000 -3.000 -5.000 -40.000
Skattekostnad -1.000 4.000 0 0 11.000
Årsresultat -1.000 -15.000 -3.000 -5.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.347.000 340.000 288.000 153.000 99.000
Sum omløpsmidler 3.396.000 98.000 165.000 303.000 362.000
Sum eiendeler 5.743.000 438.000 453.000 456.000 461.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 -48.000 -34.000 -31.000 -26.000
Sum egenkapital 437.000 438.000 453.000 456.000 461.000
Sum langsiktig gjeld 2.500.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.806.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.743.000 439.000 453.000 456.000 461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -18.000 -3.000 -6.000 -41.000
Driftskostnader -2.000 -18.000 -3.000 -6.000 -41.000
Driftsresultat -2.000 -18.000 -3.000 -6.000 -41.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -15.000 -3.000 -5.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 18.000 15.000 15.000 14.000
Fast eiendom 2.244.000 237.000 188.000 54.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.244.000 237.000 188.000 54.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
Sum anleggsmidler 2.347.000 340.000 288.000 153.000 99.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.394.000 96.000 165.000 303.000 362.000
Sum omløpsmidler 3.396.000 98.000 165.000 303.000 362.000
Sum eiendeler 5.743.000 438.000 453.000 456.000 461.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 -48.000 -34.000 -31.000 -26.000
Sum egenkapital 437.000 438.000 453.000 456.000 461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.500.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.906.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 900.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.806.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.743.000 439.000 453.000 456.000 461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 590.000 98.000 165.000 303.000 362.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0 0 0.0 0.0
Soliditet 7.6 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 12.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.1 -0.7 -1.3 -8.7
Signatur
10.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex