Vågen Byggservice As
Juridisk navn:  Vågen Byggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gjengstøvegen 494 Gjengstøvegen 494 Fax:
6444 Farstad 6444 Farstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 921141084
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/10/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.442.000
Resultat: 58.000
Egenkapital: 76.000
Regnskap for  Vågen Byggservice As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.442.000
Driftskostnader -1.377.000
Driftsresultat 64.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -7.000
Finans -7.000
Resultat før skatt 58.000
Skattekostnad -11.000
Årsresultat 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000
Sum omløpsmidler 463.000
Sum eiendeler 493.000
Sum opptjent egenkapital 46.000
Sum egenkapital 76.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 416.000
Sum gjeld og egenkapital 492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.442.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.442.000
Varekostnad -991.000
Lønninger -4.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -382.000
Driftskostnader -1.377.000
Driftsresultat 64.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -7.000
Finans -7.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000
Sum anleggsmidler 30.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer -24.000
Andre fordringer 400.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 87.000
Sum omløpsmidler 463.000
Sum eiendeler 493.000
Sum opptjent egenkapital 46.000
Sum egenkapital 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 405.000
Betalbar skatt 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 416.000
Sum gjeld og egenkapital 492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 15.4
Resultatgrad 4.4
Rentedekningsgrad 9.1
Gjeldsgrad 5.5
Total kapitalrentabilitet 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex