Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vågen Bygdasenter AS
Juridisk navn:  Vågen Bygdasenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 17 Fax:
5582 Ølensvåg 5582 Ølensvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 976719638
Aksjekapital: 1.764.000 NOK
Etableringsdato: 5/23/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arne Risøy
Utvikling:
Omsetning  
  
0.28%
Resultat  
  
-478.95%
Egenkapital  
  
-22.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 352.000 351.000 311.000 586.000 483.000
Resultat: -288.000 76.000 6.000 312.000 -224.000
Egenkapital: 957.000 1.233.000 1.185.000 1.192.000 982.000
Regnskap for  Vågen Bygdasenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 352.000 351.000 311.000 586.000 483.000
Driftskostnader -646.000 -282.000 -311.000 -286.000 -724.000
Driftsresultat -294.000 69.000 0 299.000 -241.000
Finansinntekter 6.000 7.000 7.000 12.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 7.000 7.000 12.000 17.000
Resultat før skatt -288.000 76.000 6.000 312.000 -224.000
Skattekostnad 28.000 -29.000 -13.000 -102.000 59.000
Årsresultat -260.000 47.000 -7.000 210.000 -165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 372.000 373.000 442.000 498.000 643.000
Sum omløpsmidler 612.000 945.000 855.000 791.000 449.000
Sum eiendeler 984.000 1.318.000 1.297.000 1.289.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital -791.000 -531.000 -579.000 -572.000 -782.000
Sum egenkapital 957.000 1.233.000 1.185.000 1.192.000 982.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 86.000 111.000 97.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 985.000 1.319.000 1.296.000 1.289.000 1.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 30.000 0 285.000 192.000
Andre inntekter 312.000 321.000 311.000 301.000 291.000
Driftsinntekter 352.000 351.000 311.000 586.000 483.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -29.000 -40.000 -43.000 -43.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -617.000 -242.000 -268.000 -243.000 -693.000
Driftskostnader -646.000 -282.000 -311.000 -286.000 -724.000
Driftsresultat -294.000 69.000 0 299.000 -241.000
Finansinntekter 6.000 7.000 7.000 12.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 7.000 7.000 12.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -260.000 47.000 -7.000 210.000 -165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 274.000 246.000 274.000 287.000 389.000
Fast eiendom 98.000 118.000 137.000 156.000 176.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 10.000 31.000 55.000 79.000
Sum varige driftsmidler 98.000 128.000 167.000 211.000 254.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 372.000 373.000 442.000 498.000 643.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 13.000 15.000 14.000 13.000
Andre fordringer 22.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 590.000 933.000 840.000 777.000 436.000
Sum omløpsmidler 612.000 945.000 855.000 791.000 449.000
Sum eiendeler 984.000 1.318.000 1.297.000 1.289.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital -791.000 -531.000 -579.000 -572.000 -782.000
Sum egenkapital 957.000 1.233.000 1.185.000 1.192.000 982.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 86.000 106.000 97.000 110.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 86.000 111.000 97.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 985.000 1.319.000 1.296.000 1.289.000 1.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 584.000 859.000 744.000 694.000 339.000
Likviditetsgrad 1 21.9 1 7.7 8.2 4.1
Likviditetsgrad 2 21.9 1 7.7 8.2 4.1
Soliditet 97.2 93.5 91.4 92.5 89.9
Resultatgrad -83.5 19.7 0 51.0 -49.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -29.2 5.8 0.5 24.1 -20.5
Signatur
17.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex