Vågen Brygge AS
Juridisk navn:  Vågen Brygge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56391982
C/O Netpower Postboks 16 Thunes Vei 2 Fax:
5604 Øystese 274 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 940233119
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/1986 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.58%
Resultat  
  
-69.32%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.652.000 1.827.000 1.618.000 1.455.000 0
Resultat: 189.000 616.000 348.000 220.000 -15.000
Egenkapital: 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.880.000
Regnskap for  Vågen Brygge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.652.000 1.827.000 1.618.000 1.455.000 0
Driftskostnader -969.000 -733.000 -777.000 -736.000 -15.000
Driftsresultat 684.000 1.094.000 841.000 720.000 -15.000
Finansinntekter 9.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -503.000 -482.000 -492.000 -500.000 0
Finans -494.000 -479.000 -492.000 -500.000 0
Resultat før skatt 189.000 616.000 348.000 220.000 -15.000
Skattekostnad -44.000 -148.000 -87.000 -55.000 0
Årsresultat 146.000 468.000 261.000 164.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.211.000 22.211.000 22.211.000 22.211.000 22.211.000
Sum omløpsmidler 433.000 87.000 1.000 0 0
Sum eiendeler 22.644.000 22.298.000 22.212.000 22.211.000 22.211.000
Sum opptjent egenkapital 1.795.000 1.795.000 1.795.000 1.795.000 1.780.000
Sum egenkapital 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.880.000
Sum langsiktig gjeld 20.471.000 18.772.000 19.328.000 20.053.000 20.254.000
Sum kortsiktig gjeld 278.000 1.631.000 988.000 263.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 22.644.000 22.298.000 22.211.000 22.211.000 22.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.652.000 1.827.000 1.618.000 1.455.000 0
Driftsinntekter 1.652.000 1.827.000 1.618.000 1.455.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -969.000 -733.000 -777.000 -736.000 -15.000
Driftskostnader -969.000 -733.000 -777.000 -736.000 -15.000
Driftsresultat 684.000 1.094.000 841.000 720.000 -15.000
Finansinntekter 9.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -503.000 -482.000 -492.000 -500.000 0
Finans -494.000 -479.000 -492.000 -500.000 0
Konsernbidrag -146.000 -468.000 -261.000 -149.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 146.000 468.000 261.000 164.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 22.211.000 22.211.000 22.211.000 22.211.000 22.211.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 22.211.000 22.211.000 22.211.000 22.211.000 22.211.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.211.000 22.211.000 22.211.000 22.211.000 22.211.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 433.000 87.000 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 433.000 87.000 1.000 0 0
Sum eiendeler 22.644.000 22.298.000 22.212.000 22.211.000 22.211.000
Sum opptjent egenkapital 1.795.000 1.795.000 1.795.000 1.795.000 1.780.000
Sum egenkapital 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.880.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 189.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.471.000 18.772.000 19.328.000 20.053.000 20.254.000
Leverandørgjeld 0 0 14.000 31.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 89.000 1.631.000 974.000 233.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 278.000 1.631.000 988.000 263.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 22.644.000 22.298.000 22.211.000 22.211.000 22.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 155.000 -1.544.000 -987.000 -263.000 -77.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.1 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 1.6 0.1 0 0.1 0.1
Soliditet 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5
Resultatgrad 41.4 59.9 5 49.5
Rentedekningsgrad 1.4 2.3 1.7 1.4
Gjeldsgrad 10.9 10.8 10.7 10.7 10.8
Total kapitalrentabilitet 3.1 4.9 3.8 3.2 -0.1
Signatur
11.05.2012
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS
FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex