Vågen Bemanning Og Utleie As
Juridisk navn:  Vågen Bemanning Og Utleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vesterliringen 37 Vesterliringen 37 Fax:
8646 Korgen 8646 Korgen
Fylke: Kommune:
Nordland Hemnes
Org.nr: 918887113
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/21/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fjeco Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
47.17%
Resultat  
  
-80.95%
Egenkapital  
  
-69.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 833.000 566.000
Resultat: 28.000 147.000
Egenkapital: 34.000 113.000
Regnskap for  Vågen Bemanning Og Utleie As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 833.000 566.000
Driftskostnader -806.000 -419.000
Driftsresultat 28.000 147.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 28.000 147.000
Skattekostnad -7.000 -36.000
Årsresultat 21.000 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 28.000
Sum omløpsmidler 264.000 244.000
Sum eiendeler 264.000 272.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 83.000
Sum egenkapital 34.000 113.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 230.000 158.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 833.000 566.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 833.000 566.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -602.000 -317.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -204.000 -102.000
Driftskostnader -806.000 -419.000
Driftsresultat 28.000 147.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -100.000 -28.000
Årsresultat 21.000 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 28.000
Sum anleggsmidler 0 28.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 113.000
Andre fordringer 5.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 259.000 129.000
Sum omløpsmidler 264.000 244.000
Sum eiendeler 264.000 272.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 83.000
Sum egenkapital 34.000 113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 7.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 58.000 66.000
Utbytte -100.000 -28.000
Annen kortsiktig gjeld 64.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 230.000 158.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 86.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5
Soliditet 12.9 41.5
Resultatgrad 3.4 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 10.6 5
Signatur
24.04.2017
Prokurister
24.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex