Vågen Båtlag As
Juridisk navn:  Vågen Båtlag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99497233
Sjurgarden 70 Sjurgarden 70 Fax:
6270 Brattvåg 6270 Brattvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 914095123
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nomia As
Utvikling:
Omsetning  
  
395.12%
Resultat  
  
46.74%
Egenkapital  
  
-13.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 203.000 41.000 27.000 528.000
Resultat: -49.000 -92.000 -135.000 -160.000
Egenkapital: -406.000 -357.000 -265.000 -130.000
Regnskap for  Vågen Båtlag As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 203.000 41.000 27.000 528.000
Driftskostnader -251.000 -120.000 -160.000 -688.000
Driftsresultat -48.000 -78.000 -132.000 -160.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -14.000 -3.000 0
Finans -1.000 -14.000 -3.000 0
Resultat før skatt -49.000 -92.000 -135.000 -160.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 -92.000 -135.000 -160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 22.000 26.000 30.000
Sum omløpsmidler 19.000 16.000 141.000 64.000
Sum eiendeler 41.000 38.000 167.000 94.000
Sum opptjent egenkapital -436.000 -387.000 -295.000 -160.000
Sum egenkapital -406.000 -357.000 -265.000 -130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 447.000 396.000 432.000 224.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 39.000 167.000 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 203.000 41.000 27.000 528.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 203.000 41.000 27.000 528.000
Varekostnad -13.000 3.000 -21.000 -403.000
Lønninger 0 0 0 -3.000
Avskrivning 0 -4.000 -4.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -238.000 -119.000 -110.000 -279.000
Driftskostnader -251.000 -120.000 -160.000 -688.000
Driftsresultat -48.000 -78.000 -132.000 -160.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -14.000 -3.000 0
Finans -1.000 -14.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 -92.000 -135.000 -160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 22.000 22.000 26.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 22.000 26.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 25.000
Kundefordringer 0 0 33.000 0
Andre fordringer 4.000 4.000 108.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 12.000 0 11.000
Sum omløpsmidler 19.000 16.000 141.000 64.000
Sum eiendeler 41.000 38.000 167.000 94.000
Sum opptjent egenkapital -436.000 -387.000 -295.000 -160.000
Sum egenkapital -406.000 -357.000 -265.000 -130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 4.000 138.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 2.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 432.000 389.000 294.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 447.000 396.000 432.000 224.000
Sum gjeld og egenkapital 41.000 39.000 167.000 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -428.000 -380.000 -291.000 -160.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0.3 0.2
Soliditet -990.2 -915.4 -158.7 -138.3
Resultatgrad -23.6 -190.2 -488.9 -30.3
Rentedekningsgrad -5.6
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.6 -1.7
Total kapitalrentabilitet -117.1 -170.2
Signatur
18.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex