Vågen Aqua AS
Juridisk navn:  Vågen Aqua AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72536125
Fax:
7194 Brandsfjord 7194 Brandsfjord
Fylke: Kommune:
Trøndelag Åfjord
Org.nr: 953532476
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/8/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Roan Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.79%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
12.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.561.000 2.702.000 3.906.000 3.406.000 3.089.000
Resultat: 240.000 0 175.000 65.000 50.000
Egenkapital: 1.620.000 1.436.000 1.435.000 1.304.000 1.257.000
Regnskap for  Vågen Aqua AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.561.000 2.702.000 3.906.000 3.406.000 3.089.000
Driftskostnader -3.324.000 -2.704.000 -3.734.000 -3.341.000 -3.042.000
Driftsresultat 238.000 -1.000 172.000 64.000 47.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 3.000 1.000 3.000
Resultat før skatt 240.000 0 175.000 65.000 50.000
Skattekostnad -55.000 0 -44.000 -18.000 -13.000
Årsresultat 184.000 0 131.000 47.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 723.000 836.000 847.000 712.000 845.000
Sum omløpsmidler 1.145.000 726.000 744.000 754.000 567.000
Sum eiendeler 1.868.000 1.562.000 1.591.000 1.466.000 1.412.000
Sum opptjent egenkapital 820.000 636.000 635.000 504.000 457.000
Sum egenkapital 1.620.000 1.436.000 1.435.000 1.304.000 1.257.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 11.000
Sum kortsiktig gjeld 248.000 126.000 156.000 162.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 1.868.000 1.562.000 1.591.000 1.466.000 1.412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.443.000 2.572.000 3.874.000 3.451.000 2.956.000
Andre inntekter 118.000 130.000 32.000 -45.000 132.000
Driftsinntekter 3.561.000 2.702.000 3.906.000 3.406.000 3.089.000
Varekostnad -2.208.000 -1.692.000 -2.586.000 -2.407.000 -2.125.000
Lønninger -370.000 -350.000 -293.000 -274.000 -270.000
Avskrivning -107.000 -50.000 -128.000 -93.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -639.000 -612.000 -727.000 -567.000 -567.000
Driftskostnader -3.324.000 -2.704.000 -3.734.000 -3.341.000 -3.042.000
Driftsresultat 238.000 -1.000 172.000 64.000 47.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 3.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 184.000 0 131.000 47.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 345.000 365.000 379.000 402.000 425.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 378.000 471.000 468.000 310.000 420.000
Sum varige driftsmidler 723.000 836.000 847.000 712.000 845.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 723.000 836.000 847.000 712.000 845.000
Varebeholdning 42.000 34.000 16.000 17.000 13.000
Kundefordringer 279.000 78.000 33.000 39.000 115.000
Andre fordringer 13.000 45.000 119.000 9.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 810.000 570.000 576.000 689.000 426.000
Sum omløpsmidler 1.145.000 726.000 744.000 754.000 567.000
Sum eiendeler 1.868.000 1.562.000 1.591.000 1.466.000 1.412.000
Sum opptjent egenkapital 820.000 636.000 635.000 504.000 457.000
Sum egenkapital 1.620.000 1.436.000 1.435.000 1.304.000 1.257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 11.000
Leverandørgjeld -7.000 -35.000 -17.000 10.000 69.000
Betalbar skatt 55.000 0 44.000 18.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 50.000 13.000 13.000 20.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 148.000 116.000 114.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 248.000 126.000 156.000 162.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 1.868.000 1.562.000 1.591.000 1.466.000 1.412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 897.000 600.000 588.000 592.000 423.000
Likviditetsgrad 1 4.6 5.8 4.8 4.7 3.9
Likviditetsgrad 2 4.4 5.5 4.7 4.6 3.9
Soliditet 86.7 91.9 90.2 88.9 89.0
Resultatgrad 6.7 4.4 1.9 1.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.8 0 1 4.4 3.5
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex