Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vågen AS
Juridisk navn:  Vågen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53430200
Vågsmarka 9 Vågsmarka 9 Fax: 53434088
5680 Tysnes 5680 Tysnes
Fylke: Kommune:
Vestland Tysnes
Org.nr: 960925238
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/13/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
40.92%
Resultat  
  
94.21%
Egenkapital  
  
12.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.221.000 22.155.000 16.631.000 22.106.000 27.621.000
Resultat: 1.911.000 984.000 310.000 50.000 1.975.000
Egenkapital: 4.378.000 3.897.000 3.542.000 3.265.000 3.204.000
Regnskap for  Vågen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.221.000 22.155.000 16.631.000 22.106.000 27.621.000
Driftskostnader -29.312.000 -21.370.000 -16.412.000 -22.108.000 -25.711.000
Driftsresultat 1.908.000 785.000 219.000 -2.000 1.910.000
Finansinntekter 3.000 200.000 91.000 56.000 68.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -3.000
Finans 3.000 200.000 91.000 53.000 65.000
Resultat før skatt 1.911.000 984.000 310.000 50.000 1.975.000
Skattekostnad -430.000 -229.000 -33.000 11.000 -536.000
Årsresultat 1.481.000 755.000 277.000 61.000 1.440.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 434.000 507.000 373.000 526.000 462.000
Sum omløpsmidler 10.069.000 11.811.000 6.767.000 5.136.000 8.609.000
Sum eiendeler 10.503.000 12.318.000 7.140.000 5.662.000 9.071.000
Sum opptjent egenkapital 4.278.000 3.797.000 3.442.000 3.165.000 3.104.000
Sum egenkapital 4.378.000 3.897.000 3.542.000 3.265.000 3.204.000
Sum langsiktig gjeld 240.000 240.000 240.000 240.000 183.000
Sum kortsiktig gjeld 5.886.000 8.182.000 3.358.000 2.156.000 5.684.000
Sum gjeld og egenkapital 10.504.000 12.319.000 7.140.000 5.661.000 9.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.221.000 22.155.000 16.631.000 22.106.000 27.621.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 31.221.000 22.155.000 16.631.000 22.106.000 27.621.000
Varekostnad -23.524.000 -17.000.000 -11.919.000 -16.059.000 -19.828.000
Lønninger -3.554.000 -2.761.000 -3.065.000 -3.842.000 -4.089.000
Avskrivning -41.000 -51.000 -80.000 -105.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.193.000 -1.558.000 -1.348.000 -2.102.000 -1.705.000
Driftskostnader -29.312.000 -21.370.000 -16.412.000 -22.108.000 -25.711.000
Driftsresultat 1.908.000 785.000 219.000 -2.000 1.910.000
Finansinntekter 3.000 200.000 91.000 56.000 68.000
Finanskostnader 0 0 0 -3.000 -3.000
Finans 3.000 200.000 91.000 53.000 65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -400.000 0 0 -1.000.000
Årsresultat 1.481.000 755.000 277.000 61.000 1.440.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 60.000 61.000 62.000 59.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 93.000 144.000 225.000 224.000
Sum varige driftsmidler 52.000 93.000 144.000 225.000 224.000
Sum finansielle anleggsmidler 322.000 354.000 167.000 242.000 239.000
Sum anleggsmidler 434.000 507.000 373.000 526.000 462.000
Varebeholdning 815.000 1.579.000 317.000 0 0
Kundefordringer 3.124.000 5.007.000 2.999.000 2.223.000 5.473.000
Andre fordringer 200.000 468.000 368.000 367.000 206.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.930.000 4.758.000 3.084.000 2.546.000 2.930.000
Sum omløpsmidler 10.069.000 11.811.000 6.767.000 5.136.000 8.609.000
Sum eiendeler 10.503.000 12.318.000 7.140.000 5.662.000 9.071.000
Sum opptjent egenkapital 4.278.000 3.797.000 3.442.000 3.165.000 3.104.000
Sum egenkapital 4.378.000 3.897.000 3.542.000 3.265.000 3.204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 240.000 240.000 240.000 240.000 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 240.000 240.000 240.000 240.000 183.000
Leverandørgjeld 2.563.000 6.051.000 1.620.000 1.410.000 2.654.000
Betalbar skatt 376.000 188.000 0 48.000 536.000
Skyldig offentlige avgifter 883.000 987.000 569.000 333.000 268.000
Utbytte -1.000.000 -400.000 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.064.000 556.000 1.169.000 365.000 1.227.000
Sum kortsiktig gjeld 5.886.000 8.182.000 3.358.000 2.156.000 5.684.000
Sum gjeld og egenkapital 10.504.000 12.319.000 7.140.000 5.661.000 9.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.183.000 3.629.000 3.409.000 2.980.000 2.925.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 2 2.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.9 2.4 1.6
Soliditet 41.7 31.6 49.6 57.7 35.3
Resultatgrad 6.1 3.5 1.3 0.0 6.9
Rentedekningsgrad 18.0 659.3
Gjeldsgrad 1.4 2.2 1 0.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 18.2 8 4.3 1.0 21.8
Signatur
06.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2016
PROKURA
LIEN KJELL ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex