Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Utenlandstjenesten AS
Juridisk navn:  Utenlandstjenesten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66906434
Kongsskogen 40 Kongsskogen 40 Fax:
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 985784450
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/5/2003 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-157.14%
Egenkapital  
  
-0.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 70.000 124.000 255.000 183.000
Resultat: -4.000 7.000 27.000 -1.000 -5.000
Egenkapital: -593.000 -590.000 -596.000 -624.000 -623.000
Regnskap for  Utenlandstjenesten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 70.000 124.000 255.000 183.000
Driftskostnader -4.000 -62.000 -97.000 -256.000 -188.000
Driftsresultat -4.000 7.000 27.000 0 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 7.000 27.000 -1.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 7.000 27.000 -1.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.000 12.000 6.000 17.000 24.000
Sum eiendeler 9.000 12.000 6.000 17.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -693.000 -690.000 -696.000 -724.000 -723.000
Sum egenkapital -593.000 -590.000 -596.000 -624.000 -623.000
Sum langsiktig gjeld 595.000 595.000 595.000 445.000 445.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 196.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 11.000 5.000 17.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 70.000 124.000 255.000 183.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 70.000 124.000 255.000 183.000
Varekostnad 0 -17.000 0 -25.000 -100.000
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -45.000 -97.000 -231.000 -87.000
Driftskostnader -4.000 -62.000 -97.000 -256.000 -188.000
Driftsresultat -4.000 7.000 27.000 0 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 7.000 27.000 -1.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 6.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 12.000 6.000 11.000 24.000
Sum omløpsmidler 9.000 12.000 6.000 17.000 24.000
Sum eiendeler 9.000 12.000 6.000 17.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -693.000 -690.000 -696.000 -724.000 -723.000
Sum egenkapital -593.000 -590.000 -596.000 -624.000 -623.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.000 6.000 6.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 595.000 595.000 595.000 445.000 445.000
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 189.000 202.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 196.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 11.000 5.000 17.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 6.000 0 -179.000 -178.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2 1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.5 2 1 0.1 0.2
Soliditet -7412.5 -5363.6 -3670.6 -2595.8
Resultatgrad 1 21.8 0 -2.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet 63.6 5 0 -20.8
Signatur
08.12.2011
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG
DAGLIG LEDER ALENE
SVERRE SÆREN
Prokurister
08.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG
SVERRE SÆREN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex