Utengen Transport AS
Juridisk navn:  Utengen Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32858550
Gjellebekkstubben 29 Gjellebekkstubben 29 Fax: 32851666
3420 Lierskogen 3420 Lierskogen
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 958944314
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 88
Etableringsdato: 9/19/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Oslo Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.53%
Resultat  
  
-24.57%
Egenkapital  
  
-16.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 114.419.000 101.680.000 102.137.000 100.216.000 93.668.000
Resultat: 2.653.000 3.517.000 5.667.000 8.348.000 6.311.000
Egenkapital: 10.139.000 12.083.000 11.374.000 12.953.000 10.841.000
Regnskap for  Utengen Transport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 114.419.000 101.680.000 102.137.000 100.216.000 93.668.000
Driftskostnader -111.085.000 -97.455.000 -96.403.000 -91.304.000 -86.765.000
Driftsresultat 3.335.000 4.225.000 5.734.000 8.911.000 6.903.000
Finansinntekter 45.000 47.000 688.000 57.000 57.000
Finanskostnader -727.000 -756.000 -755.000 -621.000 -648.000
Finans -682.000 -709.000 -67.000 -564.000 -591.000
Resultat før skatt 2.653.000 3.517.000 5.667.000 8.348.000 6.311.000
Skattekostnad -584.000 -808.000 -1.240.000 -2.236.000 -1.726.000
Årsresultat 2.069.000 2.709.000 4.427.000 6.112.000 4.585.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.856.000 40.674.000 37.628.000 34.130.000 27.263.000
Sum omløpsmidler 27.183.000 25.949.000 22.734.000 22.176.000 17.711.000
Sum eiendeler 62.039.000 66.623.000 60.362.000 56.306.000 44.974.000
Sum opptjent egenkapital 8.645.000 10.590.000 9.881.000 12.453.000 10.341.000
Sum egenkapital 10.139.000 12.083.000 11.374.000 12.953.000 10.841.000
Sum langsiktig gjeld 24.545.000 30.653.000 28.147.000 23.135.000 15.603.000
Sum kortsiktig gjeld 27.355.000 23.887.000 20.840.000 20.217.000 18.530.000
Sum gjeld og egenkapital 62.039.000 66.624.000 60.362.000 56.305.000 44.974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.552.000 100.121.000 98.881.000 98.074.000 91.374.000
Andre inntekter 1.867.000 1.558.000 3.256.000 2.142.000 2.294.000
Driftsinntekter 114.419.000 101.680.000 102.137.000 100.216.000 93.668.000
Varekostnad -45.570.000 -37.804.000 -38.992.000 -38.190.000 -38.131.000
Lønninger -49.222.000 -45.122.000 -43.059.000 -39.998.000 -36.026.000
Avskrivning -10.690.000 -10.954.000 -10.376.000 -8.806.000 -8.345.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.603.000 -3.575.000 -3.976.000 -4.310.000 -4.263.000
Driftskostnader -111.085.000 -97.455.000 -96.403.000 -91.304.000 -86.765.000
Driftsresultat 3.335.000 4.225.000 5.734.000 8.911.000 6.903.000
Finansinntekter 45.000 47.000 688.000 57.000 57.000
Finanskostnader -727.000 -756.000 -755.000 -621.000 -648.000
Finans -682.000 -709.000 -67.000 -564.000 -591.000
Konsernbidrag -2.013.000 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -7.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Årsresultat 2.069.000 2.709.000 4.427.000 6.112.000 4.585.000
Balanse detaljer          
Goodwill 117.000 167.000 217.000 0 0
Sum Immatrielle midler 117.000 167.000 217.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.639.000 40.408.000 36.909.000 32.911.000 26.044.000
Sum varige driftsmidler 34.639.000 40.408.000 36.909.000 32.911.000 26.044.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 502.000 1.219.000 1.219.000
Sum anleggsmidler 34.856.000 40.674.000 37.628.000 34.130.000 27.263.000
Varebeholdning 225.000 135.000 176.000 156.000 94.000
Kundefordringer 18.688.000 14.945.000 14.665.000 14.804.000 12.729.000
Andre fordringer 6.055.000 4.017.000 3.255.000 1.666.000 1.733.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.215.000 6.852.000 4.639.000 5.549.000 3.155.000
Sum omløpsmidler 27.183.000 25.949.000 22.734.000 22.176.000 17.711.000
Sum eiendeler 62.039.000 66.623.000 60.362.000 56.306.000 44.974.000
Sum opptjent egenkapital 8.645.000 10.590.000 9.881.000 12.453.000 10.341.000
Sum egenkapital 10.139.000 12.083.000 11.374.000 12.953.000 10.841.000
Sum avsetninger til forpliktelser 792.000 1.076.000 811.000 528.000 156.000
Gjeld til kredittinstitutt 568.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.545.000 30.653.000 28.147.000 23.135.000 15.603.000
Leverandørgjeld 7.363.000 10.548.000 4.774.000 4.116.000 4.212.000
Betalbar skatt 266.000 544.000 957.000 1.864.000 1.787.000
Skyldig offentlige avgifter 6.186.000 5.376.000 5.907.000 5.733.000 4.319.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -7.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 10.971.000 5.419.000 5.202.000 4.505.000 4.213.000
Sum kortsiktig gjeld 27.355.000 23.887.000 20.840.000 20.217.000 18.530.000
Sum gjeld og egenkapital 62.039.000 66.624.000 60.362.000 56.305.000 44.974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -172.000 2.062.000 1.894.000 1.959.000 -819.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 1.1 1.0
Soliditet 16.3 18.1 18.8 23.0 24.1
Resultatgrad 2.9 4.2 5.6 8.9 7.4
Rentedekningsgrad 4.6 5.6 7.6 14.4 10.7
Gjeldsgrad 5.1 4.5 4.3 3.3 3.1
Total kapitalrentabilitet 5.4 6.4 10.6 15.9 15.5
Signatur
19.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex