Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Utengen Maskin AS
Juridisk navn:  Utengen Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32858550
Vestre Kjennerv 2 Gjellebekkstubben 29 Fax:
3420 Lierskogen 3420 Lierskogen
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 929463692
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Oslo Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 1.051.000 532.000
Resultat: 0 0 -16.000 436.000 -143.000
Egenkapital: 97.000 97.000 93.000 100.000 765.000
Regnskap for  Utengen Maskin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 1.051.000 532.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -18.000 -617.000 -676.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -18.000 435.000 -145.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 0 0 -16.000 436.000 -143.000
Skattekostnad 0 4.000 9.000 -107.000 45.000
Årsresultat 0 4.000 -7.000 329.000 -98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 640.000
Sum omløpsmidler 187.000 211.000 238.000 578.000 231.000
Sum eiendeler 187.000 211.000 238.000 578.000 871.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 -3.000 -7.000 0 665.000
Sum egenkapital 97.000 97.000 93.000 100.000 765.000
Sum langsiktig gjeld 73.000 91.000 119.000 155.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 24.000 27.000 323.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 188.000 212.000 239.000 578.000 870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 457.000 532.000
Andre inntekter 0 0 0 595.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 1.051.000 532.000
Varekostnad 0 0 0 -260.000 -304.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -199.000 -217.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -18.000 -158.000 -155.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -18.000 -617.000 -676.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -18.000 435.000 -145.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 2.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 -994.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 4.000 -7.000 329.000 -98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 640.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 640.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 640.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 11.000
Andre fordringer 115.000 114.000 0 279.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 97.000 238.000 299.000 189.000
Sum omløpsmidler 187.000 211.000 238.000 578.000 231.000
Sum eiendeler 187.000 211.000 238.000 578.000 871.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 -3.000 -7.000 0 665.000
Sum egenkapital 97.000 97.000 93.000 100.000 765.000
Sum avsetninger til forpliktelser 73.000 91.000 119.000 155.000 81.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 73.000 91.000 119.000 155.000 81.000
Leverandørgjeld 0 0 0 28.000 22.000
Betalbar skatt 18.000 24.000 27.000 34.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 259.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 18.000 24.000 27.000 323.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 188.000 212.000 239.000 578.000 870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 169.000 187.000 211.000 255.000 207.000
Likviditetsgrad 1 10.4 8.8 8.8 1.8 9.6
Likviditetsgrad 2 10.4 8.8 8.8 1.8 9.7
Soliditet 51.6 45.8 38.9 17.3 87.9
Resultatgrad 41.4 -27.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 1.2 1.6 4.8 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.5 0 -6.7 75.4 -16.6
Signatur
19.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex