Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Utengen Invest AS
Juridisk navn:  Utengen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32809007
Fjordsvingen 15 Fjordsvingen 15 Fax: 32809001
3427 Gullaug 3427 Gullaug
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 990590788
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/22/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
553.03%
Resultat  
  
-43.07%
Egenkapital  
  
43.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.724.000 264.000 309.000 283.000 257.000
Resultat: 1.228.000 2.157.000 -31.000 -299.000 -360.000
Egenkapital: 4.025.000 2.800.000 580.000 530.000 748.000
Regnskap for  Utengen Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.724.000 264.000 309.000 283.000 257.000
Driftskostnader -594.000 -411.000 -464.000 -435.000 -354.000
Driftsresultat 1.130.000 -147.000 -156.000 -152.000 -96.000
Finansinntekter 242.000 2.438.000 150.000 0 0
Finanskostnader -143.000 -134.000 -26.000 -146.000 -264.000
Finans 99.000 2.304.000 124.000 -146.000 -264.000
Resultat før skatt 1.228.000 2.157.000 -31.000 -299.000 -360.000
Skattekostnad -3.000 14.000 19.000 0 35.000
Årsresultat 1.225.000 2.171.000 -13.000 -299.000 -326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.365.000 5.522.000 5.622.000 5.662.000 5.737.000
Sum omløpsmidler 1.616.000 1.429.000 191.000 141.000 215.000
Sum eiendeler 5.981.000 6.951.000 5.813.000 5.803.000 5.952.000
Sum opptjent egenkapital 3.814.000 2.589.000 418.000 -143.000 156.000
Sum egenkapital 4.025.000 2.800.000 580.000 530.000 748.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 904.000 935.000 1.017.000
Sum kortsiktig gjeld 1.953.000 4.151.000 4.329.000 4.338.000 4.186.000
Sum gjeld og egenkapital 5.981.000 6.951.000 5.813.000 5.803.000 5.951.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 247.000 234.000
Andre inntekter 1.724.000 264.000 309.000 36.000 23.000
Driftsinntekter 1.724.000 264.000 309.000 283.000 257.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -109.000 -12.000 -113.000 -86.000 -77.000
Avskrivning -105.000 -75.000 -74.000 -24.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 -50.000 0
Andre driftskostnader -380.000 -324.000 -277.000 -275.000 -230.000
Driftskostnader -594.000 -411.000 -464.000 -435.000 -354.000
Driftsresultat 1.130.000 -147.000 -156.000 -152.000 -96.000
Finansinntekter 242.000 2.438.000 150.000 0 0
Finanskostnader -143.000 -134.000 -26.000 -146.000 -264.000
Finans 99.000 2.304.000 124.000 -146.000 -264.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.225.000 2.171.000 -13.000 -299.000 -326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.790.000 5.401.000 5.451.000 5.501.000 5.551.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 467.000 12.000 36.000 61.000 85.000
Sum varige driftsmidler 4.256.000 5.413.000 5.488.000 5.562.000 5.637.000
Sum finansielle anleggsmidler 109.000 109.000 134.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 4.365.000 5.522.000 5.622.000 5.662.000 5.737.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.196.000 1.162.000 0 116.000 183.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 357.000 204.000 29.000 25.000 31.000
Sum omløpsmidler 1.616.000 1.429.000 191.000 141.000 215.000
Sum eiendeler 5.981.000 6.951.000 5.813.000 5.803.000 5.952.000
Sum opptjent egenkapital 3.814.000 2.589.000 418.000 -143.000 156.000
Sum egenkapital 4.025.000 2.800.000 580.000 530.000 748.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.884.000 4.144.000 4.203.000 4.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 904.000 935.000 1.017.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 6.000 11.000 9.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 1.000 115.000 4.326.000 4.176.000
Sum kortsiktig gjeld 1.953.000 4.151.000 4.329.000 4.338.000 4.186.000
Sum gjeld og egenkapital 5.981.000 6.951.000 5.813.000 5.803.000 5.951.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -337.000 -2.722.000 -4.138.000 -4.197.000 -3.971.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.3 0 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.3 0 0 0.1
Soliditet 67.3 40.3 1 9.1 12.6
Resultatgrad 65.5 -55.7 -50.5 -53.7 -37.4
Rentedekningsgrad 7.9 -1.1 -0.4
Gjeldsgrad 0.5 1.5 9 9.9 7.0
Total kapitalrentabilitet 22.9 3 -0.1 -2.6 -1.6
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex