Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Utengen Holding AS
Juridisk navn:  Utengen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32809007
Fjordsvingen 15 Fjordsvingen 15 Fax: 32809001
3427 Gullaug 3427 Gullaug
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 989054236
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomisenteret As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
317.46%
Egenkapital  
  
-4.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 4.000 0
Resultat: 263.000 63.000 81.000 106.000 254.000
Egenkapital: 4.685.000 4.909.000 5.261.000 5.500.000 5.864.000
Regnskap for  Utengen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 4.000 0
Driftskostnader -68.000 -35.000 -83.000 -38.000 -34.000
Driftsresultat -68.000 -35.000 -83.000 -34.000 -34.000
Finansinntekter 413.000 101.000 173.000 178.000 304.000
Finanskostnader -82.000 -3.000 -8.000 -39.000 -16.000
Finans 331.000 98.000 165.000 139.000 288.000
Resultat før skatt 263.000 63.000 81.000 106.000 254.000
Skattekostnad -63.000 -14.000 -19.000 -20.000 -35.000
Årsresultat 200.000 48.000 61.000 86.000 220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.369.000 4.629.000 4.636.000 4.460.000 4.257.000
Sum omløpsmidler 2.783.000 743.000 1.087.000 1.415.000 2.035.000
Sum eiendeler 5.152.000 5.372.000 5.723.000 5.875.000 6.292.000
Sum opptjent egenkapital 4.303.000 4.528.000 4.880.000 5.118.000 5.483.000
Sum egenkapital 4.685.000 4.909.000 5.261.000 5.500.000 5.864.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 467.000 463.000 462.000 375.000 428.000
Sum gjeld og egenkapital 5.152.000 5.373.000 5.724.000 5.875.000 6.293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 4.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -35.000 -83.000 -38.000 -34.000
Driftskostnader -68.000 -35.000 -83.000 -38.000 -34.000
Driftsresultat -68.000 -35.000 -83.000 -34.000 -34.000
Finansinntekter 413.000 101.000 173.000 178.000 304.000
Finanskostnader -82.000 -3.000 -8.000 -39.000 -16.000
Finans 331.000 98.000 165.000 139.000 288.000
Konsernbidrag 0 -48.000 -61.000 0 0
Utbytte -425.000 -400.000 -300.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 200.000 48.000 61.000 86.000 220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.369.000 4.629.000 4.636.000 4.460.000 4.257.000
Sum anleggsmidler 2.369.000 4.629.000 4.636.000 4.460.000 4.257.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 67.000 0 0 0 0
Andre fordringer 519.000 687.000 979.000 1.110.000 1.444.000
Sum investeringer 1.786.000 0 72.000 189.000 463.000
Kasse, bank 411.000 56.000 36.000 117.000 129.000
Sum omløpsmidler 2.783.000 743.000 1.087.000 1.415.000 2.035.000
Sum eiendeler 5.152.000 5.372.000 5.723.000 5.875.000 6.292.000
Sum opptjent egenkapital 4.303.000 4.528.000 4.880.000 5.118.000 5.483.000
Sum egenkapital 4.685.000 4.909.000 5.261.000 5.500.000 5.864.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 63.000 63.000 162.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 63.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 -6.000 0
Utbytte -425.000 -400.000 -300.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 0 81.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 467.000 463.000 462.000 375.000 428.000
Sum gjeld og egenkapital 5.152.000 5.373.000 5.724.000 5.875.000 6.293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.316.000 280.000 625.000 1.040.000 1.607.000
Likviditetsgrad 1 6 1.6 2.4 3.8 4.8
Likviditetsgrad 2 6 1.6 2.4 3.8 4.8
Soliditet 90.9 91.4 91.9 93.6 93.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8 -11.7 -10.4 -0.9 16.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.7 1.2 1.6 2.5 4.3
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex