Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Utengen Eiendomsdrift As
Juridisk navn:  Utengen Eiendomsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32858550
Gjellebekkstubben 29 Gjellebekkstubben 29 Fax: 32851666
3420 Lierskogen 3420 Lierskogen
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 988421626
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 6/27/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Oslo Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
300%
Resultat  
  
-370.27%
Egenkapital  
  
145.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 240.000 60.000 0 0 0
Resultat: -1.914.000 -407.000 29.000 -1.072.000 -406.000
Egenkapital: 15.000.000 6.110.000 -1.759.000 -1.788.000 -716.000
Regnskap for  Utengen Eiendomsdrift As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 240.000 60.000 0 0 0
Driftskostnader -99.000 -106.000 29.000 -1.072.000 -406.000
Driftsresultat 141.000 -46.000 29.000 -1.072.000 -406.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -2.056.000 -362.000 0 0 0
Finans -2.054.000 -362.000 0 0 0
Resultat før skatt -1.914.000 -407.000 29.000 -1.072.000 -406.000
Skattekostnad 421.000 -430.000 0 0 0
Årsresultat -1.493.000 -837.000 29.000 -1.072.000 -406.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.266.000 27.537.000 5.253.000 4.690.000 4.690.000
Sum omløpsmidler 11.816.000 3.793.000 218.000 65.000 56.000
Sum eiendeler 103.082.000 31.330.000 5.471.000 4.755.000 4.746.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -1.859.000 -1.888.000 -816.000
Sum egenkapital 15.000.000 6.110.000 -1.759.000 -1.788.000 -716.000
Sum langsiktig gjeld 0 12.115.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 88.082.000 13.106.000 7.231.000 6.543.000 5.462.000
Sum gjeld og egenkapital 103.082.000 31.331.000 5.472.000 4.755.000 4.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 240.000 60.000 0 0 0
Driftsinntekter 240.000 60.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -106.000 29.000 -1.072.000 -406.000
Driftskostnader -99.000 -106.000 29.000 -1.072.000 -406.000
Driftsresultat 141.000 -46.000 29.000 -1.072.000 -406.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -2.056.000 -362.000 0 0 0
Finans -2.054.000 -362.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.493.000 -837.000 29.000 -1.072.000 -406.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 198.000 0 0 0 0
Fast eiendom 91.068.000 27.537.000 5.253.000 4.690.000 4.690.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 91.068.000 27.537.000 5.253.000 4.690.000 4.690.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 91.266.000 27.537.000 5.253.000 4.690.000 4.690.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 75.000 0 0 0
Andre fordringer 11.742.000 3.599.000 57.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 119.000 161.000 65.000 56.000
Sum omløpsmidler 11.816.000 3.793.000 218.000 65.000 56.000
Sum eiendeler 103.082.000 31.330.000 5.471.000 4.755.000 4.746.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -1.859.000 -1.888.000 -816.000
Sum egenkapital 15.000.000 6.110.000 -1.759.000 -1.788.000 -716.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 76.528.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 12.115.000 0 0 0
Leverandørgjeld 11.113.000 3.956.000 139.000 523.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 441.000 9.149.000 7.092.000 6.020.000 5.462.000
Sum kortsiktig gjeld 88.082.000 13.106.000 7.231.000 6.543.000 5.462.000
Sum gjeld og egenkapital 103.082.000 31.331.000 5.472.000 4.755.000 4.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -76.266.000 -9.313.000 -7.013.000 -6.478.000 -5.406.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0 0 0.1
Soliditet 14.6 19.5 -32.1 -37.6 -15.1
Resultatgrad 58.8 -76.7
Rentedekningsgrad 0.1 -0.1
Gjeldsgrad 5.9 4.1 -4.1 -3.7 -7.6
Total kapitalrentabilitet 0.1 -0.1 0.5 -22.5 -8.6
Signatur
19.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex