Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Utengen Eiendom As
Juridisk navn:  Utengen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Flatveien 5A Flatveien 5A Fax:
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 991487174
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 3/22/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Oslo Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1197900%
Egenkapital  
  
-49.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 11.980.000 1.000 -40.000 38.000 93.000
Egenkapital: 2.063.000 4.085.000 4.084.000 4.125.000 4.097.000
Regnskap for  Utengen Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -36.000 -24.000 -60.000 -23.000 -18.000
Driftsresultat -36.000 -25.000 -60.000 -23.000 -18.000
Finansinntekter 12.016.000 26.000 20.000 61.000 111.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.016.000 26.000 20.000 61.000 111.000
Resultat før skatt 11.980.000 1.000 -40.000 38.000 93.000
Skattekostnad -2.000 0 0 -10.000 -25.000
Årsresultat 11.978.000 1.000 -40.000 28.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum omløpsmidler 16.065.000 4.030.000 4.029.000 4.080.000 4.067.000
Sum eiendeler 16.065.000 4.085.000 4.084.000 4.135.000 4.122.000
Sum opptjent egenkapital 1.091.000 3.113.000 3.112.000 3.153.000 3.125.000
Sum egenkapital 2.063.000 4.085.000 4.084.000 4.125.000 4.097.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.002.000 0 0 10.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 16.065.000 4.085.000 4.084.000 4.135.000 4.122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -18.000 -18.000 -18.000 -14.000 -13.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -6.000 -42.000 -9.000 -5.000
Driftskostnader -36.000 -24.000 -60.000 -23.000 -18.000
Driftsresultat -36.000 -25.000 -60.000 -23.000 -18.000
Finansinntekter 12.016.000 26.000 20.000 61.000 111.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.016.000 26.000 20.000 61.000 111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -14.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 11.978.000 1.000 -40.000 28.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum anleggsmidler 0 55.000 55.000 55.000 55.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.255.000 97.000 106.000 2.712.000 230.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.811.000 3.933.000 3.924.000 1.368.000 3.837.000
Sum omløpsmidler 16.065.000 4.030.000 4.029.000 4.080.000 4.067.000
Sum eiendeler 16.065.000 4.085.000 4.084.000 4.135.000 4.122.000
Sum opptjent egenkapital 1.091.000 3.113.000 3.112.000 3.153.000 3.125.000
Sum egenkapital 2.063.000 4.085.000 4.084.000 4.125.000 4.097.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 0 0 10.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -14.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.002.000 0 0 10.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 16.065.000 4.085.000 4.084.000 4.135.000 4.122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.063.000 4.030.000 4.029.000 4.070.000 4.042.000
Likviditetsgrad 1 1.1 408.0 162.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0 0 408.1 162.7
Soliditet 12.8 1 1 99.8 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.8 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 74.6 0 0.9 2.3
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex