Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Utenga As
Juridisk navn:  Utenga As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47473693
Ringeriksveien 221 Ringeriksveien 221 Fax:
3403 Lier 3403 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 999319211
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12/10/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Irene Landfald
Regnskapsfører: Buskerud Regnskapsdata As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.29%
Resultat  
  
-79.14%
Egenkapital  
  
7.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.067.000 24.507.000 21.342.000 22.040.000 19.917.000
Resultat: 39.000 187.000 -324.000 312.000 1.334.000
Egenkapital: 595.000 556.000 1.970.000 2.289.000 2.056.000
Regnskap for  Utenga As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.067.000 24.507.000 21.342.000 22.040.000 19.917.000
Driftskostnader -25.025.000 -24.348.000 -21.658.000 -21.747.000 -18.619.000
Driftsresultat 42.000 159.000 -316.000 293.000 1.297.000
Finansinntekter 10.000 46.000 6.000 29.000 40.000
Finanskostnader -13.000 -19.000 -13.000 -10.000 -3.000
Finans -3.000 27.000 -7.000 19.000 37.000
Resultat før skatt 39.000 187.000 -324.000 312.000 1.334.000
Skattekostnad 0 0 4.000 -79.000 -361.000
Årsresultat 39.000 187.000 -320.000 234.000 973.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000 114.000 163.000 211.000 0
Sum omløpsmidler 3.122.000 4.907.000 3.816.000 4.115.000 6.962.000
Sum eiendeler 3.205.000 5.021.000 3.979.000 4.326.000 6.962.000
Sum opptjent egenkapital 565.000 526.000 1.940.000 2.259.000 2.026.000
Sum egenkapital 595.000 556.000 1.970.000 2.289.000 2.056.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 278.000 266.000 2.128.000
Sum kortsiktig gjeld 2.610.000 4.465.000 1.731.000 1.771.000 2.779.000
Sum gjeld og egenkapital 3.205.000 5.021.000 3.979.000 4.326.000 6.963.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.816.000 23.972.000 21.077.000 21.883.000 19.820.000
Andre inntekter 251.000 535.000 265.000 157.000 96.000
Driftsinntekter 25.067.000 24.507.000 21.342.000 22.040.000 19.917.000
Varekostnad -9.664.000 -8.800.000 -9.121.000 -10.499.000 -8.246.000
Lønninger -4.209.000 -3.952.000 -3.783.000 -3.500.000 -3.678.000
Avskrivning -50.000 -49.000 -49.000 -33.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.102.000 -11.547.000 -8.705.000 -7.715.000 -6.695.000
Driftskostnader -25.025.000 -24.348.000 -21.658.000 -21.747.000 -18.619.000
Driftsresultat 42.000 159.000 -316.000 293.000 1.297.000
Finansinntekter 10.000 46.000 6.000 29.000 40.000
Finanskostnader -13.000 -19.000 -13.000 -10.000 -3.000
Finans -3.000 27.000 -7.000 19.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.600.000 0 0 0
Årsresultat 39.000 187.000 -320.000 234.000 973.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 18.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 114.000 163.000 211.000 0
Sum varige driftsmidler 83.000 114.000 163.000 211.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 83.000 114.000 163.000 211.000 0
Varebeholdning 312.000 227.000 373.000 317.000 432.000
Kundefordringer 894.000 853.000 725.000 1.222.000 83.000
Andre fordringer 945.000 937.000 1.098.000 808.000 904.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 970.000 2.890.000 1.620.000 1.767.000 5.544.000
Sum omløpsmidler 3.122.000 4.907.000 3.816.000 4.115.000 6.962.000
Sum eiendeler 3.205.000 5.021.000 3.979.000 4.326.000 6.962.000
Sum opptjent egenkapital 565.000 526.000 1.940.000 2.259.000 2.026.000
Sum egenkapital 595.000 556.000 1.970.000 2.289.000 2.056.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 94.000 55.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 278.000 266.000 2.128.000
Leverandørgjeld 1.377.000 1.671.000 707.000 994.000 974.000
Betalbar skatt 0 0 0 75.000 361.000
Skyldig offentlige avgifter 207.000 199.000 137.000 189.000 219.000
Utbytte 0 -1.600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 933.000 940.000 887.000 514.000 1.225.000
Sum kortsiktig gjeld 2.610.000 4.465.000 1.731.000 1.771.000 2.779.000
Sum gjeld og egenkapital 3.205.000 5.021.000 3.979.000 4.326.000 6.963.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 512.000 442.000 2.085.000 2.344.000 4.183.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 2 2.3 2.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1 2 2.1 2.4
Soliditet 18.6 11.1 49.5 52.9 29.5
Resultatgrad 0.2 0.6 -1.5 1.3 6.5
Rentedekningsgrad 3.2 8.4 -24.3 29.3 445.7
Gjeldsgrad 4.4 8 1 0.9 2.4
Total kapitalrentabilitet 1.6 4.1 -7.8 7.4 19.2
Signatur
04.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex