Uteng Eiendom As
Juridisk navn:  Uteng Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62435700
Postboks 1355 Svartbekkvegen 61 Fax:
2405 Elverum 2406 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 998397723
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/9/2012 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.3%
Resultat  
  
-181.36%
Egenkapital  
  
-26.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.127.000 1.091.000 1.108.000 898.000 828.000
Resultat: -358.000 440.000 222.000 228.000 108.000
Egenkapital: 764.000 1.043.000 712.000 550.000 385.000
Regnskap for  Uteng Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.127.000 1.091.000 1.108.000 898.000 828.000
Driftskostnader -1.378.000 -549.000 -775.000 -541.000 -561.000
Driftsresultat -251.000 543.000 333.000 357.000 267.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -107.000 -103.000 -111.000 -129.000 -159.000
Finans -107.000 -103.000 -110.000 -129.000 -159.000
Resultat før skatt -358.000 440.000 222.000 228.000 108.000
Skattekostnad 79.000 -109.000 -60.000 -63.000 -40.000
Årsresultat -279.000 331.000 162.000 165.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.159.000 5.630.000 6.108.000 6.495.000 6.740.000
Sum omløpsmidler 341.000 721.000 403.000 423.000 273.000
Sum eiendeler 5.500.000 6.351.000 6.511.000 6.918.000 7.013.000
Sum opptjent egenkapital 734.000 1.013.000 682.000 520.000 355.000
Sum egenkapital 764.000 1.043.000 712.000 550.000 385.000
Sum langsiktig gjeld 4.640.000 5.100.000 5.740.000 6.140.000 6.540.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 208.000 59.000 227.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 5.500.000 6.351.000 6.511.000 6.917.000 7.013.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.127.000 1.091.000 1.108.000 898.000 828.000
Driftsinntekter 1.127.000 1.091.000 1.108.000 898.000 828.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -265.000 -264.000 -257.000 -257.000 -257.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.113.000 -285.000 -518.000 -284.000 -304.000
Driftskostnader -1.378.000 -549.000 -775.000 -541.000 -561.000
Driftsresultat -251.000 543.000 333.000 357.000 267.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -107.000 -103.000 -111.000 -129.000 -159.000
Finans -107.000 -103.000 -110.000 -129.000 -159.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -279.000 331.000 162.000 165.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 250.000 171.000 160.000 146.000 134.000
Fast eiendom 2.728.000 2.986.000 3.243.000 3.500.000 3.758.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 52.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.773.000 3.038.000 3.243.000 3.500.000 3.758.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.136.000 2.421.000 2.706.000 2.848.000 2.848.000
Sum anleggsmidler 5.159.000 5.630.000 6.108.000 6.495.000 6.740.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 34.000 42.000 24.000 32.000 64.000
Andre fordringer 7.000 6.000 7.000 7.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 300.000 673.000 372.000 384.000 187.000
Sum omløpsmidler 341.000 721.000 403.000 423.000 273.000
Sum eiendeler 5.500.000 6.351.000 6.511.000 6.918.000 7.013.000
Sum opptjent egenkapital 734.000 1.013.000 682.000 520.000 355.000
Sum egenkapital 764.000 1.043.000 712.000 550.000 385.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 13.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.640.000 5.100.000 5.740.000 6.140.000 6.540.000
Leverandørgjeld 29.000 0 0 84.000 0
Betalbar skatt 0 121.000 74.000 75.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 22.000 43.000 -60.000 24.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 44.000 32.000 44.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 208.000 59.000 227.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 5.500.000 6.351.000 6.511.000 6.917.000 7.013.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 245.000 513.000 344.000 196.000 185.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.5 6.8 1.9 3.1
Likviditetsgrad 2 3.6 3.5 6.8 1.9 3.2
Soliditet 13.9 16.4 10.9 8 5.5
Resultatgrad -22.3 49.8 30.1 39.8 32.2
Rentedekningsgrad -2.3 5.3 3 2.8 1.7
Gjeldsgrad 6.2 5.1 8.1 11.6 17.2
Total kapitalrentabilitet -4.6 8.5 5.1 5.2 3.8
Signatur
29.12.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex