Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Utenfor Boksen As
Juridisk navn:  Utenfor Boksen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97736111
Øvre Ulsrud 14 Nordahl Griegs Veg 27 Fax:
2825 Gjøvik 2819 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 998379121
Aksjekapital: 230.000 NOK
Etableringsdato: 5/10/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-42.31%
Egenkapital  
  
-9.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -37.000 -26.000 -25.000 -24.000 -22.000
Egenkapital: 371.000 408.000 533.000 559.000 582.000
Regnskap for  Utenfor Boksen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -37.000 -26.000 -25.000 -24.000 -23.000
Driftsresultat -37.000 -26.000 -25.000 -24.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -37.000 -26.000 -25.000 -24.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -37.000 -26.000 -25.000 -24.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 408.000 408.000 408.000 408.000 408.000
Sum omløpsmidler 186.000 147.000 125.000 151.000 174.000
Sum eiendeler 594.000 555.000 533.000 559.000 582.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -36.000 89.000 115.000 138.000
Sum egenkapital 371.000 408.000 533.000 559.000 582.000
Sum langsiktig gjeld 218.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 147.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 593.000 555.000 533.000 559.000 582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -26.000 -25.000 -24.000 -23.000
Driftskostnader -37.000 -26.000 -25.000 -24.000 -23.000
Driftsresultat -37.000 -26.000 -25.000 -24.000 -23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -37.000 -26.000 -25.000 -24.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 408.000 408.000 408.000 408.000 408.000
Sum anleggsmidler 408.000 408.000 408.000 408.000 408.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 186.000 147.000 124.000 151.000 174.000
Sum omløpsmidler 186.000 147.000 125.000 151.000 174.000
Sum eiendeler 594.000 555.000 533.000 559.000 582.000
Sum opptjent egenkapital -73.000 -36.000 89.000 115.000 138.000
Sum egenkapital 371.000 408.000 533.000 559.000 582.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 218.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 147.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 147.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 593.000 555.000 533.000 559.000 582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 182.000 0 125.000 151.000 174.000
Likviditetsgrad 1 46.5 1
Likviditetsgrad 2 46.5 1 0 0.0 0.0
Soliditet 62.6 73.5 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.2 -4.7 -4.7 -4.3 -4.0
Signatur
27.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex