Uten Tittel As
Juridisk navn:  Uten Tittel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industrigata 46A C. A. Pihls gate 1 Fax:
0357 Oslo 273 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917065020
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.51%
Resultat  
  
-84.09%
Egenkapital  
  
4.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.516.000 2.506.000 635.000
Resultat: 7.000 44.000 43.000
Egenkapital: 94.000 90.000 56.000
Regnskap for  Uten Tittel As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.516.000 2.506.000 635.000
Driftskostnader -1.506.000 -2.459.000 -592.000
Driftsresultat 10.000 47.000 43.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -5.000 0
Finans -3.000 -4.000 0
Resultat før skatt 7.000 44.000 43.000
Skattekostnad -4.000 -11.000 -11.000
Årsresultat 3.000 34.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 753.000 639.000 279.000
Sum eiendeler 756.000 642.000 279.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 66.000 32.000
Sum egenkapital 94.000 90.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 662.000 552.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 755.000 642.000 279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 501.000 817.000 635.000
Andre inntekter 1.015.000 1.690.000 0
Driftsinntekter 1.516.000 2.506.000 635.000
Varekostnad -1.030.000 -1.859.000 -249.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -476.000 -600.000 -343.000
Driftskostnader -1.506.000 -2.459.000 -592.000
Driftsresultat 10.000 47.000 43.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -5.000 0
Finans -3.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.000 34.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 3.000 3.000 0
Varebeholdning 124.000 82.000 0
Kundefordringer 276.000 203.000 77.000
Andre fordringer 12.000 17.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 341.000 336.000 176.000
Sum omløpsmidler 753.000 639.000 279.000
Sum eiendeler 756.000 642.000 279.000
Sum opptjent egenkapital 69.000 66.000 32.000
Sum egenkapital 94.000 90.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 388.000 261.000 2.000
Betalbar skatt 4.000 11.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 270.000 280.000 210.000
Sum kortsiktig gjeld 662.000 552.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 755.000 642.000 279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 91.000 87.000 56.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1 1.3
Soliditet 12.4 1 20.1
Resultatgrad 0.7 1.9 6.8
Rentedekningsgrad 3.3 9.4
Gjeldsgrad 7 6.1 4
Total kapitalrentabilitet 1.3 7.5 15.4
Signatur
26.04.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex