Uten Oppskrift AS
Juridisk navn:  Uten Oppskrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90845622
Bjerregaards Gate 51 Bjerregaards Gate 51 Fax:
0174 Oslo 174 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988986364
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/27/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørn Birkeland Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.59%
Resultat  
  
-79.55%
Egenkapital  
  
-34.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.043.000 2.285.000 2.375.000 2.751.000 2.465.000
Resultat: -158.000 -88.000 -118.000 161.000 -3.000
Egenkapital: 231.000 354.000 428.000 524.000 408.000
Regnskap for  Uten Oppskrift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.043.000 2.285.000 2.375.000 2.751.000 2.465.000
Driftskostnader -2.196.000 -2.367.000 -2.488.000 -2.581.000 -2.466.000
Driftsresultat -153.000 -81.000 -113.000 169.000 -1.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 -5.000 -8.000 -2.000
Finans -5.000 -6.000 -5.000 -8.000 -2.000
Resultat før skatt -158.000 -88.000 -118.000 161.000 -3.000
Skattekostnad 34.000 15.000 22.000 -45.000 -9.000
Årsresultat -123.000 -73.000 -97.000 116.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 201.000 202.000 217.000 245.000 100.000
Sum omløpsmidler 369.000 552.000 614.000 699.000 567.000
Sum eiendeler 570.000 754.000 831.000 944.000 667.000
Sum opptjent egenkapital 131.000 254.000 328.000 424.000 308.000
Sum egenkapital 231.000 354.000 428.000 524.000 408.000
Sum langsiktig gjeld 55.000 89.000 122.000 155.000 0
Sum kortsiktig gjeld 284.000 310.000 281.000 265.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 570.000 753.000 831.000 944.000 667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.043.000 2.285.000 2.372.000 2.751.000 2.465.000
Andre inntekter 0 0 3.000 0 0
Driftsinntekter 2.043.000 2.285.000 2.375.000 2.751.000 2.465.000
Varekostnad -602.000 -589.000 -658.000 -806.000 -630.000
Lønninger -1.015.000 -1.110.000 -1.259.000 -1.253.000 -1.254.000
Avskrivning -35.000 -46.000 -50.000 -50.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -544.000 -622.000 -521.000 -472.000 -582.000
Driftskostnader -2.196.000 -2.367.000 -2.488.000 -2.581.000 -2.466.000
Driftsresultat -153.000 -81.000 -113.000 169.000 -1.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -8.000 -5.000 -8.000 -2.000
Finans -5.000 -6.000 -5.000 -8.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -123.000 -73.000 -97.000 116.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 126.000 92.000 77.000 55.000 100.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 75.000 110.000 140.000 190.000 0
Sum varige driftsmidler 75.000 110.000 140.000 190.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 201.000 202.000 217.000 245.000 100.000
Varebeholdning 39.000 34.000 49.000 22.000 45.000
Kundefordringer 172.000 285.000 324.000 347.000 195.000
Andre fordringer 0 0 0 19.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 159.000 233.000 241.000 312.000 292.000
Sum omløpsmidler 369.000 552.000 614.000 699.000 567.000
Sum eiendeler 570.000 754.000 831.000 944.000 667.000
Sum opptjent egenkapital 131.000 254.000 328.000 424.000 308.000
Sum egenkapital 231.000 354.000 428.000 524.000 408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 55.000 89.000 122.000 155.000 0
Leverandørgjeld 0 0 7.000 -41.000 -40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 149.000 149.000 147.000 146.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 180.000 160.000 125.000 159.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 284.000 310.000 281.000 265.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 570.000 753.000 831.000 944.000 667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.000 242.000 333.000 434.000 308.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.8 2 2.6 2.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.7 2 2.6 2.1
Soliditet 40.5 4 51.5 55.5 61.2
Resultatgrad -7.5 -3.5 -4.8 6.1 0.0
Rentedekningsgrad -30.6 -10.1 -22.6 21.1 -0.5
Gjeldsgrad 1.5 1.1 0.9 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet -26.8 -10.5 -13.6 17.9 -0.1
Signatur
29.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex