Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Uten Grenser AS
Juridisk navn:  Uten Grenser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/ Lars Larsen- Lassabliere Jacob Aalls Gate 38B V/ Lars Larsen- Lassabliere Jacob Aalls Gate 38B Fax:
0364 Oslo 364 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989141899
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/14/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: larsset as
Regnskapsfører: Mgi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
117.58%
Egenkapital  
  
-3.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 80.000 0
Resultat: 454.000 -2.583.000 -306.000 221.000 715.000
Egenkapital: 5.106.000 5.302.000 8.311.000 9.266.000 9.495.000
Regnskap for  Uten Grenser AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 80.000 0
Driftskostnader -33.000 -34.000 -28.000 -32.000 -29.000
Driftsresultat -33.000 -34.000 -28.000 48.000 -29.000
Finansinntekter 580.000 -1.918.000 -278.000 236.000 1.687.000
Finanskostnader -93.000 -632.000 0 -62.000 -942.000
Finans 487.000 -2.550.000 -278.000 174.000 745.000
Resultat før skatt 454.000 -2.583.000 -306.000 221.000 715.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -432.000
Årsresultat 454.000 -2.583.000 -306.000 221.000 283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.250.000 2.942.000 3.646.000 3.945.000 3.450.000
Sum omløpsmidler 2.309.000 3.813.000 7.434.000 6.852.000 7.152.000
Sum eiendeler 6.559.000 6.755.000 11.080.000 10.797.000 10.602.000
Sum opptjent egenkapital 5.006.000 5.202.000 8.211.000 9.166.000 9.395.000
Sum egenkapital 5.106.000 5.302.000 8.311.000 9.266.000 9.495.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.453.000 1.453.000 2.769.000 1.531.000 1.107.000
Sum gjeld og egenkapital 6.559.000 6.755.000 11.080.000 10.797.000 10.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 80.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 80.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -34.000 -28.000 -32.000 -29.000
Driftskostnader -33.000 -34.000 -28.000 -32.000 -29.000
Driftsresultat -33.000 -34.000 -28.000 48.000 -29.000
Finansinntekter 580.000 -1.918.000 -278.000 236.000 1.687.000
Finanskostnader -93.000 -632.000 0 -62.000 -942.000
Finans 487.000 -2.550.000 -278.000 174.000 745.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 454.000 -2.583.000 -306.000 221.000 283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.250.000 2.942.000 3.646.000 3.945.000 3.450.000
Sum anleggsmidler 4.250.000 2.942.000 3.646.000 3.945.000 3.450.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 80.000 80.000 0
Andre fordringer 437.000 437.000 2.568.000 2.382.000 2.410.000
Sum investeringer 22.000 142.000 2.087.000 2.157.000 3.935.000
Kasse, bank 1.849.000 3.234.000 2.698.000 2.232.000 808.000
Sum omløpsmidler 2.309.000 3.813.000 7.434.000 6.852.000 7.152.000
Sum eiendeler 6.559.000 6.755.000 11.080.000 10.797.000 10.602.000
Sum opptjent egenkapital 5.006.000 5.202.000 8.211.000 9.166.000 9.395.000
Sum egenkapital 5.106.000 5.302.000 8.311.000 9.266.000 9.495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 317.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.453.000 1.453.000 2.769.000 1.531.000 791.000
Sum kortsiktig gjeld 1.453.000 1.453.000 2.769.000 1.531.000 1.107.000
Sum gjeld og egenkapital 6.559.000 6.755.000 11.080.000 10.797.000 10.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 856.000 2.360.000 4.665.000 5.321.000 6.045.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.6 2.7 4.5 6.5
Likviditetsgrad 2 1.6 2.6 2.7 4.5 6.5
Soliditet 77.8 78.5 7 85.8 89.6
Resultatgrad 60.0
Rentedekningsgrad -0.4 -0.1 4.6 1.8
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.3 -28.9 -2.8 2.6 15.6
Signatur
30.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex