Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Uten Det Meste As
Juridisk navn:  Uten Det Meste As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hegrebergvegen 1 Hegrebergvegen 1 Fax:
4260 Torvastad 4260 Torvastad
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 921017588
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/27/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bøhn Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.21%
Resultat  
  
-533.33%
Egenkapital  
  
-86.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 28.000 39.000
Resultat: -19.000 -3.000
Egenkapital: 3.000 22.000
Regnskap for  Uten Det Meste As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 28.000 39.000
Driftskostnader -47.000 -42.000
Driftsresultat -19.000 -3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -19.000 -3.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -19.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 18.000 31.000
Sum eiendeler 18.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -3.000
Sum egenkapital 3.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.000 39.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 28.000 39.000
Varekostnad -32.000 -21.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -21.000
Driftskostnader -47.000 -42.000
Driftsresultat -19.000 -3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -19.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 10.000 24.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.000 7.000
Sum omløpsmidler 18.000 31.000
Sum eiendeler 18.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -3.000
Sum egenkapital 3.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 22.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8
Soliditet 16.7 7
Resultatgrad -67.9 -7.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5 0.4
Total kapitalrentabilitet -105.6 -9.7
Signatur
09.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex