Uteliv I Nordkapp As
Juridisk navn:  Uteliv I Nordkapp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78476340
Postboks 389 Fiskeriveien 2A Fax: 78476349
9751 Honningsvåg 9750 Honningsvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 953267586
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 9/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.56%
Resultat  
  
20.04%
Egenkapital  
  
22.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.447.000 16.356.000 17.041.000 15.556.000 4.914.000
Resultat: 569.000 474.000 560.000 542.000 94.000
Egenkapital: 2.296.000 1.876.000 1.684.000 1.263.000 863.000
Regnskap for  Uteliv I Nordkapp As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.447.000 16.356.000 17.041.000 15.556.000 4.914.000
Driftskostnader -14.902.000 -15.924.000 -16.502.000 -15.025.000 -4.826.000
Driftsresultat 546.000 432.000 539.000 530.000 88.000
Finansinntekter 28.000 42.000 23.000 12.000 12.000
Finanskostnader -5.000 0 -2.000 -1.000 -7.000
Finans 23.000 42.000 21.000 11.000 5.000
Resultat før skatt 569.000 474.000 560.000 542.000 94.000
Skattekostnad -148.000 -132.000 -140.000 -142.000 -32.000
Årsresultat 420.000 342.000 420.000 400.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 414.000 581.000 489.000 385.000 204.000
Sum omløpsmidler 4.183.000 4.119.000 4.348.000 4.036.000 1.611.000
Sum eiendeler 4.597.000 4.700.000 4.837.000 4.421.000 1.815.000
Sum opptjent egenkapital 2.196.000 1.776.000 1.584.000 1.163.000 763.000
Sum egenkapital 2.296.000 1.876.000 1.684.000 1.263.000 863.000
Sum langsiktig gjeld 0 60.000 90.000 120.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.301.000 2.763.000 3.063.000 3.038.000 951.000
Sum gjeld og egenkapital 4.597.000 4.699.000 4.837.000 4.421.000 1.814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.383.000 16.301.000 17.011.000 15.526.000 4.674.000
Andre inntekter 64.000 55.000 30.000 30.000 240.000
Driftsinntekter 15.447.000 16.356.000 17.041.000 15.556.000 4.914.000
Varekostnad -4.184.000 -4.835.000 -4.868.000 -4.825.000 -1.364.000
Lønninger -6.017.000 -6.236.000 -6.642.000 -6.000.000 -1.647.000
Avskrivning -216.000 -197.000 -182.000 -127.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.485.000 -4.656.000 -4.810.000 -4.073.000 -1.707.000
Driftskostnader -14.902.000 -15.924.000 -16.502.000 -15.025.000 -4.826.000
Driftsresultat 546.000 432.000 539.000 530.000 88.000
Finansinntekter 28.000 42.000 23.000 12.000 12.000
Finanskostnader -5.000 0 -2.000 -1.000 -7.000
Finans 23.000 42.000 21.000 11.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 0 0 0
Årsresultat 420.000 342.000 420.000 400.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 414.000 581.000 489.000 385.000 204.000
Sum varige driftsmidler 414.000 581.000 489.000 385.000 204.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 414.000 581.000 489.000 385.000 204.000
Varebeholdning 513.000 506.000 528.000 444.000 197.000
Kundefordringer 113.000 121.000 188.000 233.000 0
Andre fordringer 52.000 105.000 26.000 30.000 0
Sum investeringer 2.069.000 2.049.000 2.012.000 0 0
Kasse, bank 1.437.000 1.337.000 1.137.000 3.330.000 1.414.000
Sum omløpsmidler 4.183.000 4.119.000 4.348.000 4.036.000 1.611.000
Sum eiendeler 4.597.000 4.700.000 4.837.000 4.421.000 1.815.000
Sum opptjent egenkapital 2.196.000 1.776.000 1.584.000 1.163.000 763.000
Sum egenkapital 2.296.000 1.876.000 1.684.000 1.263.000 863.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 60.000 90.000 120.000 0
Leverandørgjeld 217.000 515.000 567.000 627.000 226.000
Betalbar skatt 145.000 132.000 140.000 142.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 504.000 628.000 538.000 568.000 77.000
Utbytte 0 -150.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.434.000 1.489.000 1.818.000 1.700.000 616.000
Sum kortsiktig gjeld 2.301.000 2.763.000 3.063.000 3.038.000 951.000
Sum gjeld og egenkapital 4.597.000 4.699.000 4.837.000 4.421.000 1.814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.882.000 1.356.000 1.285.000 998.000 660.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.4 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.2 1.2 1.5
Soliditet 49.9 39.9 34.8 28.6 47.6
Resultatgrad 3.5 2.6 3.2 3.4 1.8
Rentedekningsgrad 109.2 269.5 542.0 14.3
Gjeldsgrad 1 1.5 1.9 2.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 12.5 10.1 11.6 12.3 5.5
Signatur
07.06.2006
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex