Utdannelseslegat Til Økonomisk Vanskeligstilte Ungdommer Og Voksne Til Videregående Utdannelse
Juridisk navn:  Utdannelseslegat Til Økonomisk Vanskeligstilte Ungdommer Og Voksne Til Videregående Utdannelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23008000
C/O Oslo Kemnerkontor Postboks 4594 Nydalen Nydalsveien 24 Fax: 23469091
0404 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979258062
Aksjekapital: 23.412.239 NOK
Etableringsdato: 12/31/1987
Foretakstype: STI
Revisor: Oslo Kommune Kommunerevisjonen
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.8%
Resultat  
  
-158.56%
Egenkapital  
  
-0.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 330.000 422.000 450.000 526.000 607.000
Resultat: -171.000 292.000 1.084.000 11.000 51.000
Egenkapital: 24.483.000 24.655.000 24.362.000 23.278.000 23.268.000
Regnskap for  Utdannelseslegat Til Økonomisk Vanskeligstilte Ungdommer Og Voksne Til Videregående Utdannelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 330.000 422.000 450.000 526.000 607.000
Driftskostnader -502.000 -130.000 -455.000 -515.000 -556.000
Driftsresultat -171.000 292.000 -5.000 11.000 51.000
Finansinntekter 0 0 1.089.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.089.000 0 0
Resultat før skatt -171.000 292.000 1.084.000 11.000 51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -171.000 292.000 1.084.000 11.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 24.523.000 24.697.000 24.407.000 23.331.000 23.328.000
Sum eiendeler 24.523.000 24.697.000 24.407.000 23.331.000 23.328.000
Sum opptjent egenkapital 24.483.000 24.655.000 24.362.000 23.278.000 23.268.000
Sum egenkapital 24.483.000 24.655.000 24.362.000 23.278.000 23.268.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 42.000 45.000 53.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 24.523.000 24.697.000 24.407.000 23.331.000 23.329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 607.000
Andre inntekter 330.000 422.000 450.000 526.000 0
Driftsinntekter 330.000 422.000 450.000 526.000 607.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 -2.000
Andre driftskostnader -502.000 -130.000 -455.000 -515.000 -554.000
Driftskostnader -502.000 -130.000 -455.000 -515.000 -556.000
Driftsresultat -171.000 292.000 -5.000 11.000 51.000
Finansinntekter 0 0 1.089.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.089.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -171.000 292.000 1.084.000 11.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.523.000 24.697.000 24.407.000 23.331.000 23.328.000
Sum omløpsmidler 24.523.000 24.697.000 24.407.000 23.331.000 23.328.000
Sum eiendeler 24.523.000 24.697.000 24.407.000 23.331.000 23.328.000
Sum opptjent egenkapital 24.483.000 24.655.000 24.362.000 23.278.000 23.268.000
Sum egenkapital 24.483.000 24.655.000 24.362.000 23.278.000 23.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 42.000 45.000 53.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 42.000 45.000 53.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 24.523.000 24.697.000 24.407.000 23.331.000 23.329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.483.000 24.655.000 24.362.000 23.278.000 23.267.000
Likviditetsgrad 1 613.1 5 542.4 440.2 382.4
Likviditetsgrad 2 613.1 5 542.4 440.3 382.5
Soliditet 99.8 99.8 99.8 99.8 99.7
Resultatgrad -51.8 69.2 -1.1 2.1 8.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.7 1.2 4.4 0.0 0.2
Signatur
31.07.2020
SIGNATUR
ROSENQVIST ASTRI MARIJA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex