Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Uskedal Vassverk Sa
Juridisk navn:  Uskedal Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53486296
Fax:
5463 Uskedalen 5463 Uskedalen
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 953030624
Aksjekapital: 3.311.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/19/1949
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.07%
Resultat  
  
-7.88%
Egenkapital  
  
10.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.917.000 1.842.000 1.527.000 1.237.000 1.224.000
Resultat: 737.000 800.000 442.000 -239.000 309.000
Egenkapital: 8.415.000 7.633.000 6.743.000 6.136.000 6.285.000
Regnskap for  Uskedal Vassverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.917.000 1.842.000 1.527.000 1.237.000 1.224.000
Driftskostnader -1.270.000 -1.115.000 -1.142.000 -1.522.000 -956.000
Driftsresultat 647.000 727.000 385.000 -285.000 268.000
Finansinntekter 91.000 74.000 57.000 54.000 52.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -8.000 -11.000
Finans 90.000 73.000 57.000 46.000 41.000
Resultat før skatt 737.000 800.000 442.000 -239.000 309.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 737.000 800.000 442.000 -239.000 309.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.028.000 2.222.000 2.439.000 2.661.000 2.965.000
Sum omløpsmidler 6.473.000 5.514.000 4.488.000 3.574.000 3.796.000
Sum eiendeler 8.501.000 7.736.000 6.927.000 6.235.000 6.761.000
Sum opptjent egenkapital 5.104.000 4.367.000 3.566.000 3.124.000 3.364.000
Sum egenkapital 8.415.000 7.633.000 6.743.000 6.136.000 6.285.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 340.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 103.000 184.000 100.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 8.500.000 7.736.000 6.926.000 6.235.000 6.760.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.917.000 1.842.000 1.527.000 1.237.000 1.224.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.917.000 1.842.000 1.527.000 1.237.000 1.224.000
Varekostnad -37.000 -48.000 -60.000 -39.000 -34.000
Lønninger -396.000 -370.000 -368.000 -362.000 -346.000
Avskrivning -214.000 -216.000 -223.000 -303.000 -322.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -623.000 -481.000 -491.000 -818.000 -254.000
Driftskostnader -1.270.000 -1.115.000 -1.142.000 -1.522.000 -956.000
Driftsresultat 647.000 727.000 385.000 -285.000 268.000
Finansinntekter 91.000 74.000 57.000 54.000 52.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -8.000 -11.000
Finans 90.000 73.000 57.000 46.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 737.000 800.000 442.000 -239.000 309.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.024.000 2.207.000 2.412.000 2.623.000 2.915.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 15.000 27.000 38.000 49.000
Sum varige driftsmidler 2.028.000 2.222.000 2.439.000 2.661.000 2.965.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.028.000 2.222.000 2.439.000 2.661.000 2.965.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 116.000 37.000 54.000 113.000
Andre fordringer 15.000 15.000 32.000 42.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.392.000 5.383.000 4.419.000 3.478.000 3.667.000
Sum omløpsmidler 6.473.000 5.514.000 4.488.000 3.574.000 3.796.000
Sum eiendeler 8.501.000 7.736.000 6.927.000 6.235.000 6.761.000
Sum opptjent egenkapital 5.104.000 4.367.000 3.566.000 3.124.000 3.364.000
Sum egenkapital 8.415.000 7.633.000 6.743.000 6.136.000 6.285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 340.000
Leverandørgjeld 17.000 5.000 88.000 2.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 62.000 61.000 66.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 36.000 35.000 32.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 103.000 184.000 100.000 135.000
Sum gjeld og egenkapital 8.500.000 7.736.000 6.926.000 6.235.000 6.760.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.388.000 5.411.000 4.304.000 3.474.000 3.661.000
Likviditetsgrad 1 76.2 53.5 24.4 35.7 28.1
Likviditetsgrad 2 76.2 53.5 24.4 35.7 28.2
Soliditet 9 98.7 97.3 98.4 93.0
Resultatgrad 33.8 39.5 25.2 21.9
Rentedekningsgrad 6 7 -35.6 29.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.7 10.4 6.4 -3.7 4.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex