Usa Experten Ok Reiser AS
Juridisk navn:  Usa Experten Ok Reiser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38350204
Elveveien 21 Elveveien 21 Fax: 38351503
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 879825512
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Alfa Sør Revisjon, Rådgivning Og Regnskap As
Regnskapsfører: Kraft Rådgivning Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.79%
Resultat  
  
-44.44%
Egenkapital  
  
28.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 41.384.000 39.871.000 41.319.000 37.413.000 42.295.000
Resultat: 1.054.000 1.897.000 2.050.000 997.000 462.000
Egenkapital: 1.439.000 1.119.000 1.161.000 1.305.000 559.000
Regnskap for  Usa Experten Ok Reiser AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 41.384.000 39.871.000 41.319.000 37.413.000 42.295.000
Driftskostnader -40.365.000 -37.994.000 -39.330.000 -36.444.000 -41.836.000
Driftsresultat 1.020.000 1.877.000 1.990.000 968.000 459.000
Finansinntekter 35.000 23.000 70.000 32.000 19.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -9.000 -4.000 -16.000
Finans 34.000 19.000 61.000 28.000 3.000
Resultat før skatt 1.054.000 1.897.000 2.050.000 997.000 462.000
Skattekostnad -233.000 -439.000 -494.000 -251.000 -130.000
Årsresultat 820.000 1.458.000 1.556.000 746.000 332.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.000 96.000 96.000 97.000 101.000
Sum omløpsmidler 3.434.000 3.430.000 4.475.000 2.862.000 2.323.000
Sum eiendeler 3.530.000 3.526.000 4.571.000 2.959.000 2.424.000
Sum opptjent egenkapital 1.339.000 1.019.000 1.061.000 1.205.000 459.000
Sum egenkapital 1.439.000 1.119.000 1.161.000 1.305.000 559.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 507.000
Sum kortsiktig gjeld 2.091.000 2.407.000 3.411.000 1.654.000 1.358.000
Sum gjeld og egenkapital 3.530.000 3.526.000 4.572.000 2.959.000 2.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.961.000 39.155.000 41.443.000 37.734.000 41.757.000
Andre inntekter 424.000 716.000 -124.000 -322.000 538.000
Driftsinntekter 41.384.000 39.871.000 41.319.000 37.413.000 42.295.000
Varekostnad -36.281.000 -33.876.000 -35.306.000 -32.407.000 -37.678.000
Lønninger -3.032.000 -3.103.000 -3.190.000 -2.882.000 -2.969.000
Avskrivning 0 0 0 0 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.052.000 -1.015.000 -834.000 -1.155.000 -1.175.000
Driftskostnader -40.365.000 -37.994.000 -39.330.000 -36.444.000 -41.836.000
Driftsresultat 1.020.000 1.877.000 1.990.000 968.000 459.000
Finansinntekter 35.000 23.000 70.000 32.000 19.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -9.000 -4.000 -16.000
Finans 34.000 19.000 61.000 28.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0
Årsresultat 820.000 1.458.000 1.556.000 746.000 332.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 13.000 14.000 14.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000
Sum anleggsmidler 96.000 96.000 96.000 97.000 101.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.541.000 1.713.000 2.443.000 1.789.000 1.865.000
Andre fordringer 183.000 164.000 256.000 208.000 273.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 710.000 1.553.000 1.777.000 865.000 185.000
Sum omløpsmidler 3.434.000 3.430.000 4.475.000 2.862.000 2.323.000
Sum eiendeler 3.530.000 3.526.000 4.571.000 2.959.000 2.424.000
Sum opptjent egenkapital 1.339.000 1.019.000 1.061.000 1.205.000 459.000
Sum egenkapital 1.439.000 1.119.000 1.161.000 1.305.000 559.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 144.000 0 146.000 270.000 263.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 507.000
Leverandørgjeld 1.174.000 495.000 1.003.000 678.000 438.000
Betalbar skatt 233.000 439.000 494.000 247.000 131.000
Skyldig offentlige avgifter 146.000 157.000 171.000 166.000 152.000
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 393.000 1.316.000 1.597.000 293.000 373.000
Sum kortsiktig gjeld 2.091.000 2.407.000 3.411.000 1.654.000 1.358.000
Sum gjeld og egenkapital 3.530.000 3.526.000 4.572.000 2.959.000 2.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.343.000 1.023.000 1.064.000 1.208.000 965.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.3 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.3 1.7 1.8
Soliditet 40.8 31.7 25.4 44.1 23.1
Resultatgrad 2.5 4.7 4.8 2.6 1.1
Rentedekningsgrad 1 469.3 221.1 2 29.9
Gjeldsgrad 1.5 2.2 2.9 1.3 3.3
Total kapitalrentabilitet 29.9 53.9 45.1 33.8 19.7
Signatur
17.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex