Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Universal Music AS
Juridisk navn:  Universal Music AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22541400
Postboks 2645 Solli Drammensveien 88B Fax: 73515948
0203 Oslo 271 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914667208
Aksjekapital: 11.000.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 11/22/1958
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.4%
Resultat  
  
-37.41%
Egenkapital  
  
31.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 340.215.000 310.976.000 300.673.000 287.228.000 264.543.000
Resultat: 20.097.000 32.111.000 14.083.000 22.439.000 5.277.000
Egenkapital: 44.210.000 33.606.000 28.272.000 36.122.000 39.569.000
Regnskap for  Universal Music AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 340.215.000 310.976.000 300.673.000 287.228.000 264.543.000
Driftskostnader -319.573.000 -292.575.000 -298.591.000 -274.065.000 -270.073.000
Driftsresultat 20.643.000 18.400.000 2.080.000 13.164.000 -5.530.000
Finansinntekter 1.558.000 18.206.000 19.118.000 16.890.000 20.624.000
Finanskostnader -2.104.000 -4.496.000 -7.114.000 -7.615.000 -9.816.000
Finans -546.000 13.710.000 12.004.000 9.275.000 10.808.000
Resultat før skatt 20.097.000 32.111.000 14.083.000 22.439.000 5.277.000
Skattekostnad -5.141.000 -8.088.000 -4.019.000 -6.730.000 -1.520.000
Årsresultat 14.955.000 24.022.000 10.064.000 15.709.000 3.757.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 182.686.000 148.644.000 370.294.000 487.570.000 469.741.000
Sum omløpsmidler 59.233.000 60.572.000 89.991.000 90.112.000 98.175.000
Sum eiendeler 241.919.000 209.216.000 460.285.000 577.682.000 567.916.000
Sum opptjent egenkapital 33.210.000 23.606.000 18.272.000 26.122.000 29.569.000
Sum egenkapital 44.210.000 33.606.000 28.272.000 36.122.000 39.569.000
Sum langsiktig gjeld 24.833.000 22.796.000 20.437.000 19.507.000 16.611.000
Sum kortsiktig gjeld 172.875.000 152.815.000 411.575.000 522.053.000 511.737.000
Sum gjeld og egenkapital 241.918.000 209.217.000 460.284.000 577.682.000 567.917.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 340.215.000 310.976.000 300.673.000 287.228.000 264.543.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 340.215.000 310.976.000 300.673.000 287.228.000 264.543.000
Varekostnad -193.751.000 -180.927.000 -170.587.000 -161.925.000 -173.575.000
Lønninger -41.915.000 -38.074.000 -54.584.000 -39.724.000 -41.762.000
Avskrivning -1.532.000 -1.882.000 -1.716.000 -1.919.000 -1.988.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.375.000 -71.692.000 -71.704.000 -70.497.000 -52.748.000
Driftskostnader -319.573.000 -292.575.000 -298.591.000 -274.065.000 -270.073.000
Driftsresultat 20.643.000 18.400.000 2.080.000 13.164.000 -5.530.000
Finansinntekter 1.558.000 18.206.000 19.118.000 16.890.000 20.624.000
Finanskostnader -2.104.000 -4.496.000 -7.114.000 -7.615.000 -9.816.000
Finans -546.000 13.710.000 12.004.000 9.275.000 10.808.000
Konsernbidrag 0 -18.689.000 -17.914.000 -19.156.000 -6.119.000
Utbytte -25.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 14.955.000 24.022.000 10.064.000 15.709.000 3.757.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.816.000 25.970.000 24.009.000 20.955.000 21.884.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.700.000 5.340.000 3.293.000 3.171.000 2.419.000
Sum varige driftsmidler 5.700.000 5.340.000 3.293.000 3.171.000 2.419.000
Sum finansielle anleggsmidler 148.170.000 117.334.000 342.991.000 463.444.000 445.439.000
Sum anleggsmidler 182.686.000 148.644.000 370.294.000 487.570.000 469.741.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.343.000 7.907.000 9.128.000 17.300.000 31.805.000
Andre fordringer 52.329.000 50.895.000 79.280.000 71.376.000 65.135.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.561.000 1.770.000 1.583.000 1.436.000 1.236.000
Sum omløpsmidler 59.233.000 60.572.000 89.991.000 90.112.000 98.175.000
Sum eiendeler 241.919.000 209.216.000 460.285.000 577.682.000 567.916.000
Sum opptjent egenkapital 33.210.000 23.606.000 18.272.000 26.122.000 29.569.000
Sum egenkapital 44.210.000 33.606.000 28.272.000 36.122.000 39.569.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.833.000 22.796.000 20.437.000 19.507.000 16.611.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 437.736.000
Sum langsiktig gjeld 24.833.000 22.796.000 20.437.000 19.507.000 16.611.000
Leverandørgjeld 816.000 78.000 20.000 368.000 13.212.000
Betalbar skatt 4.410.000 588.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.530.000 2.514.000 1.161.000 1.373.000 2.305.000
Utbytte -25.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 139.118.000 149.635.000 410.394.000 520.312.000 58.484.000
Sum kortsiktig gjeld 172.875.000 152.815.000 411.575.000 522.053.000 511.737.000
Sum gjeld og egenkapital 241.918.000 209.217.000 460.284.000 577.682.000 567.917.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -113.642.000 -92.243.000 -321.584.000 -431.941.000 -413.562.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2
Soliditet 18.3 16.1 6.1 6.3 7.0
Resultatgrad 6.1 5.9 0.7 4.6 -2.1
Rentedekningsgrad 9.8 4.1 0.3 3.9 1.5
Gjeldsgrad 4.5 5.2 15.3 15.0 13.4
Total kapitalrentabilitet 9.2 17.5 4.6 5.2 2.7
Signatur
07.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex