Union Geoenergi AS
Juridisk navn:  Union Geoenergi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32276580
Postboks 2295 Strømsø Grønland 32B Fax: 32276599
3003 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 993336319
Aksjekapital: 5.151.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.07%
Resultat  
  
-111.32%
Egenkapital  
  
-1.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.103.000 1.213.000 864.000 825.000 813.000
Resultat: -18.000 159.000 -363.000 -2.854.000 -1.369.000
Egenkapital: 916.000 934.000 775.000 -1.872.000 982.000
Regnskap for  Union Geoenergi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.103.000 1.213.000 864.000 825.000 813.000
Driftskostnader -1.067.000 -996.000 -1.129.000 -3.574.000 -2.136.000
Driftsresultat 36.000 217.000 -265.000 -2.749.000 -1.323.000
Finansinntekter 11.000 4.000 12.000 1.000 5.000
Finanskostnader -65.000 -62.000 -110.000 -106.000 -52.000
Finans -54.000 -58.000 -98.000 -105.000 -47.000
Resultat før skatt -18.000 159.000 -363.000 -2.854.000 -1.369.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 159.000 -363.000 -2.854.000 -1.369.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 628.000 893.000 1.159.000 1.425.000 1.691.000
Sum omløpsmidler 1.919.000 1.530.000 1.100.000 931.000 539.000
Sum eiendeler 2.547.000 2.423.000 2.259.000 2.356.000 2.230.000
Sum opptjent egenkapital -7.203.000 -7.185.000 -7.344.000 0 -4.128.000
Sum egenkapital 916.000 934.000 775.000 -1.872.000 982.000
Sum langsiktig gjeld 1.357.000 1.291.000 1.229.000 3.178.000 1.072.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 199.000 256.000 1.049.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 2.546.000 2.424.000 2.260.000 2.355.000 2.229.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.103.000 1.213.000 864.000 825.000 813.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.103.000 1.213.000 864.000 825.000 813.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -266.000 -266.000 -266.000 -265.000 -266.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -750.000
Andre driftskostnader -801.000 -730.000 -863.000 -3.309.000 -1.120.000
Driftskostnader -1.067.000 -996.000 -1.129.000 -3.574.000 -2.136.000
Driftsresultat 36.000 217.000 -265.000 -2.749.000 -1.323.000
Finansinntekter 11.000 4.000 12.000 1.000 5.000
Finanskostnader -65.000 -62.000 -110.000 -106.000 -52.000
Finans -54.000 -58.000 -98.000 -105.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 159.000 -363.000 -2.854.000 -1.369.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 1.691.000
Maskiner anlegg 628.000 893.000 1.159.000 1.425.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 628.000 893.000 1.159.000 1.425.000 1.691.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 628.000 893.000 1.159.000 1.425.000 1.691.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 611.000 526.000 467.000 398.000 447.000
Andre fordringer 0 0 0 450.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.308.000 1.004.000 633.000 83.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.919.000 1.530.000 1.100.000 931.000 539.000
Sum eiendeler 2.547.000 2.423.000 2.259.000 2.356.000 2.230.000
Sum opptjent egenkapital -7.203.000 -7.185.000 -7.344.000 0 -4.128.000
Sum egenkapital 916.000 934.000 775.000 -1.872.000 982.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.357.000 1.291.000 1.229.000 3.178.000 1.072.000
Leverandørgjeld 158.000 51.000 184.000 890.000 142.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 75.000 24.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 73.000 48.000 159.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 199.000 256.000 1.049.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 2.546.000 2.424.000 2.260.000 2.355.000 2.229.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.646.000 1.331.000 844.000 -118.000 364.000
Likviditetsgrad 1 7 7.7 4.3 0.9 3.1
Likviditetsgrad 2 7 7.7 4.3 0.9 3.1
Soliditet 3 38.5 34.3 -79.5 44.1
Resultatgrad 3.3 17.9 -30.7 -333.2 -162.7
Rentedekningsgrad 0.6 3.5 -2.4 -25.9 -25.3
Gjeldsgrad 1.8 1.6 1.9 -2.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 1.8 9.1 -11.2 -116.7 -59.1
Signatur
04.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex