Uni-K AS
Juridisk navn:  Uni-K AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52865010
Kvalamarka 20 Kvalamarka 20 Fax: 52865020
5514 Haugesund 5514 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 960618475
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 86
Etableringsdato: 2/8/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.93%
Resultat  
  
-23.52%
Egenkapital  
  
7.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 47.522.000 44.861.000 43.494.000 42.740.000 41.810.000
Resultat: 1.398.000 1.828.000 2.082.000 1.327.000 363.000
Egenkapital: 21.191.000 19.793.000 17.965.000 15.883.000 14.556.000
Regnskap for  Uni-K AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 47.522.000 44.861.000 43.494.000 42.740.000 41.810.000
Driftskostnader -45.188.000 -42.006.000 -40.440.000 -39.468.000 -38.053.000
Driftsresultat 2.335.000 2.856.000 3.055.000 3.272.000 3.757.000
Finansinntekter 96.000 52.000 224.000 31.000 74.000
Finanskostnader -1.033.000 -1.080.000 -1.197.000 -1.975.000 -3.468.000
Finans -937.000 -1.028.000 -973.000 -1.944.000 -3.394.000
Resultat før skatt 1.398.000 1.828.000 2.082.000 1.327.000 363.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.398.000 1.828.000 2.082.000 1.327.000 363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.184.000 61.200.000 61.894.000 63.620.000 66.305.000
Sum omløpsmidler 6.750.000 5.289.000 4.738.000 3.698.000 8.338.000
Sum eiendeler 65.934.000 66.489.000 66.632.000 67.318.000 74.643.000
Sum opptjent egenkapital 18.351.000 16.953.000 15.125.000 13.043.000 11.716.000
Sum egenkapital 21.191.000 19.793.000 17.965.000 15.883.000 14.556.000
Sum langsiktig gjeld 38.659.000 40.967.000 43.275.000 45.136.000 51.537.000
Sum kortsiktig gjeld 6.084.000 5.728.000 5.391.000 6.298.000 8.550.000
Sum gjeld og egenkapital 65.934.000 66.488.000 66.631.000 67.317.000 74.643.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.753.000 25.685.000 24.873.000 24.544.000 12.480.000
Andre inntekter 19.769.000 19.176.000 18.621.000 18.195.000 29.330.000
Driftsinntekter 47.522.000 44.861.000 43.494.000 42.740.000 41.810.000
Varekostnad -1.974.000 -1.986.000 -2.092.000 -1.745.000 -1.856.000
Lønninger -32.170.000 -30.622.000 -29.680.000 -28.405.000 -27.536.000
Avskrivning -2.675.000 -2.664.000 -2.609.000 -2.301.000 -2.304.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.369.000 -6.734.000 -6.059.000 -7.017.000 -6.357.000
Driftskostnader -45.188.000 -42.006.000 -40.440.000 -39.468.000 -38.053.000
Driftsresultat 2.335.000 2.856.000 3.055.000 3.272.000 3.757.000
Finansinntekter 96.000 52.000 224.000 31.000 74.000
Finanskostnader -1.033.000 -1.080.000 -1.197.000 -1.975.000 -3.468.000
Finans -937.000 -1.028.000 -973.000 -1.944.000 -3.394.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.398.000 1.828.000 2.082.000 1.327.000 363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 57.563.000 59.219.000 59.500.000 60.759.000 63.114.000
Maskiner anlegg 99.000 143.000 236.000 363.000 325.000
Driftsløsøre 1.517.000 1.823.000 2.143.000 2.419.000 2.787.000
Sum varige driftsmidler 59.179.000 61.185.000 61.879.000 63.541.000 66.226.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 15.000 15.000 79.000 79.000
Sum anleggsmidler 59.184.000 61.200.000 61.894.000 63.620.000 66.305.000
Varebeholdning 187.000 180.000 169.000 125.000 114.000
Kundefordringer 1.813.000 1.775.000 1.598.000 1.368.000 1.588.000
Andre fordringer 1.698.000 1.565.000 1.369.000 1.349.000 5.741.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.052.000 1.769.000 1.602.000 855.000 896.000
Sum omløpsmidler 6.750.000 5.289.000 4.738.000 3.698.000 8.338.000
Sum eiendeler 65.934.000 66.489.000 66.632.000 67.318.000 74.643.000
Sum opptjent egenkapital 18.351.000 16.953.000 15.125.000 13.043.000 11.716.000
Sum egenkapital 21.191.000 19.793.000 17.965.000 15.883.000 14.556.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 516.000 2.740.000
Sum langsiktig gjeld 38.659.000 40.967.000 43.275.000 45.136.000 51.537.000
Leverandørgjeld 924.000 736.000 784.000 561.000 518.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.148.000 2.051.000 1.855.000 2.152.000 2.151.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.012.000 2.942.000 2.752.000 3.069.000 3.142.000
Sum kortsiktig gjeld 6.084.000 5.728.000 5.391.000 6.298.000 8.550.000
Sum gjeld og egenkapital 65.934.000 66.488.000 66.631.000 67.317.000 74.643.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 666.000 -439.000 -653.000 -2.600.000 -212.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.9 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.8 0.6 1.0
Soliditet 32.1 29.8 2 23.6 19.5
Resultatgrad 4.9 6.4 7 7.7 9.0
Rentedekningsgrad 2.3 2.6 2.6 1.7 1.1
Gjeldsgrad 2.1 2.4 2.7 3.2 4.1
Total kapitalrentabilitet 3.7 4.4 4.9 4.9 5.1
Signatur
08.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex