Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Underhaug AS
Juridisk navn:  Underhaug AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51434978
Postboks 183 Torlandsvegen 3 Fax: 51434207
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 945258098
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/11/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.27%
Resultat  
  
-80.75%
Egenkapital  
  
0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 15.523.000 16.386.000 15.921.000 16.613.000 18.622.000
Resultat: 46.000 239.000 311.000 -276.000 -400.000
Egenkapital: 2.042.000 2.034.000 1.883.000 1.724.000 1.928.000
Regnskap for  Underhaug AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 15.523.000 16.386.000 15.921.000 16.613.000 18.622.000
Driftskostnader -15.179.000 -15.920.000 -15.414.000 -16.718.000 -18.711.000
Driftsresultat 344.000 466.000 507.000 -105.000 -89.000
Finansinntekter 73.000 87.000 98.000 79.000 8.000
Finanskostnader -370.000 -316.000 -294.000 -250.000 -320.000
Finans -297.000 -229.000 -196.000 -171.000 -312.000
Resultat før skatt 46.000 239.000 311.000 -276.000 -400.000
Skattekostnad -38.000 -87.000 -152.000 71.000 698.000
Årsresultat 8.000 151.000 159.000 -204.000 298.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.162.000 1.357.000 1.545.000 1.940.000 1.888.000
Sum omløpsmidler 7.092.000 7.983.000 7.430.000 6.324.000 6.655.000
Sum eiendeler 10.254.000 9.340.000 8.975.000 8.264.000 8.543.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 34.000 -117.000 -276.000 -72.000
Sum egenkapital 2.042.000 2.034.000 1.883.000 1.724.000 1.928.000
Sum langsiktig gjeld 1.953.000 1.591.000 2.091.000 2.215.000 1.167.000
Sum kortsiktig gjeld 6.259.000 5.715.000 5.001.000 4.325.000 5.448.000
Sum gjeld og egenkapital 10.254.000 9.340.000 8.975.000 8.264.000 8.543.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.517.000 16.373.000 15.921.000 16.613.000 18.622.000
Andre inntekter 6.000 13.000 0 0 0
Driftsinntekter 15.523.000 16.386.000 15.921.000 16.613.000 18.622.000
Varekostnad -6.831.000 -5.688.000 -5.071.000 -5.360.000 -6.543.000
Lønninger -5.112.000 -5.808.000 -5.930.000 -6.452.000 -7.101.000
Avskrivning 338.000 -213.000 -281.000 -268.000 -249.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.574.000 -4.211.000 -4.132.000 -4.638.000 -4.818.000
Driftskostnader -15.179.000 -15.920.000 -15.414.000 -16.718.000 -18.711.000
Driftsresultat 344.000 466.000 507.000 -105.000 -89.000
Finansinntekter 73.000 87.000 98.000 79.000 8.000
Finanskostnader -370.000 -316.000 -294.000 -250.000 -320.000
Finans -297.000 -229.000 -196.000 -171.000 -312.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 151.000 159.000 -204.000 298.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 572.000 610.000 697.000 850.000 778.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.783.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 730.000 648.000 848.000 1.090.000 1.110.000
Sum varige driftsmidler 2.513.000 648.000 848.000 1.090.000 1.110.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.000 99.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.162.000 1.357.000 1.545.000 1.940.000 1.888.000
Varebeholdning 5.009.000 5.856.000 5.053.000 4.646.000 4.167.000
Kundefordringer 1.700.000 1.771.000 1.997.000 1.416.000 2.187.000
Andre fordringer 114.000 112.000 121.000 58.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 243.000 259.000 205.000 197.000
Sum omløpsmidler 7.092.000 7.983.000 7.430.000 6.324.000 6.655.000
Sum eiendeler 10.254.000 9.340.000 8.975.000 8.264.000 8.543.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 34.000 -117.000 -276.000 -72.000
Sum egenkapital 2.042.000 2.034.000 1.883.000 1.724.000 1.928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.927.000 3.605.000 2.656.000 2.431.000 3.054.000
Sum langsiktig gjeld 1.953.000 1.591.000 2.091.000 2.215.000 1.167.000
Leverandørgjeld 1.104.000 926.000 1.032.000 762.000 1.188.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 719.000 645.000 771.000 541.000 556.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 509.000 540.000 542.000 591.000 650.000
Sum kortsiktig gjeld 6.259.000 5.715.000 5.001.000 4.325.000 5.448.000
Sum gjeld og egenkapital 10.254.000 9.340.000 8.975.000 8.264.000 8.543.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 833.000 2.268.000 2.429.000 1.999.000 1.207.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.5 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5
Soliditet 19.9 21.8 21.0 20.9 22.6
Resultatgrad 2.2 2.8 3.2 -0.6 -0.5
Rentedekningsgrad 0.9 1.5 2.1 -0.1 -0.3
Gjeldsgrad 4 3.6 3.8 3.8 3.4
Total kapitalrentabilitet 4.1 5.9 6.7 -0.3 -0.9
Signatur
19.08.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.08.2013
PROKURA HVER FOR SEG
BEN HENRIK UNDERHAUG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex