Ulvestad Barneskule As
Juridisk navn:  Ulvestad Barneskule As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70055233
Postboks 20 Haugevegen 12 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 998161576
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/5/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Voldaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.1%
Resultat  
  
900%
Egenkapital  
  
4.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.775.000 4.153.000 3.843.000 3.479.000 2.926.000
Resultat: 10.000 1.000 154.000 142.000 -51.000
Egenkapital: 247.000 236.000 453.000 300.000 158.000
Regnskap for  Ulvestad Barneskule As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.775.000 4.153.000 3.843.000 3.479.000 2.926.000
Driftskostnader -3.766.000 -4.153.000 -3.689.000 -3.337.000 -2.977.000
Driftsresultat 10.000 1.000 153.000 142.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 10.000 1.000 154.000 142.000 -51.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 1.000 154.000 142.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 97.000 85.000 120.000 52.000
Sum omløpsmidler 935.000 1.043.000 863.000 690.000 517.000
Sum eiendeler 997.000 1.140.000 948.000 810.000 569.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 93.000 310.000 157.000 15.000
Sum egenkapital 247.000 236.000 453.000 300.000 158.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 750.000 903.000 495.000 511.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 996.000 1.139.000 948.000 811.000 569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 213.000 232.000 204.000 208.000 223.000
Andre inntekter 3.562.000 3.922.000 3.638.000 3.270.000 2.703.000
Driftsinntekter 3.775.000 4.153.000 3.843.000 3.479.000 2.926.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.131.000 -3.319.000 -3.131.000 -2.874.000 -2.578.000
Avskrivning -35.000 -33.000 -35.000 -30.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -600.000 -801.000 -523.000 -433.000 -378.000
Driftskostnader -3.766.000 -4.153.000 -3.689.000 -3.337.000 -2.977.000
Driftsresultat 10.000 1.000 153.000 142.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag -10.000 -1.000 -154.000 -142.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 1.000 154.000 142.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 62.000 97.000 85.000 120.000 52.000
Sum varige driftsmidler 62.000 97.000 85.000 120.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 62.000 97.000 85.000 120.000 52.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 241.000 162.000 630.000 378.000 46.000
Andre fordringer 26.000 33.000 48.000 22.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 668.000 848.000 185.000 290.000 456.000
Sum omløpsmidler 935.000 1.043.000 863.000 690.000 517.000
Sum eiendeler 997.000 1.140.000 948.000 810.000 569.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 93.000 310.000 157.000 15.000
Sum egenkapital 247.000 236.000 453.000 300.000 158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 72.000 134.000 28.000 74.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 181.000 194.000 191.000 176.000 158.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 497.000 576.000 275.000 261.000 229.000
Sum kortsiktig gjeld 750.000 903.000 495.000 511.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 996.000 1.139.000 948.000 811.000 569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 185.000 140.000 368.000 179.000 106.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.7 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.7 1.4 1.3
Soliditet 24.8 20.7 47.8 37.0 27.8
Resultatgrad 0.3 0 4 4.1 -1.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3 3.8 1.1 1.7 2.6
Total kapitalrentabilitet 1 0.1 16.1 17.5 -9.0
Signatur
07.11.2016
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex