Ulsetstemma Næringspark As
Juridisk navn:  Ulsetstemma Næringspark As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Morvikveien 7 Morvikveien 7 Fax:
5122 Morvik 5122 Morvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 916346336
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/19/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
56.2%
Egenkapital  
  
123.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 800.000 800.000 600.000 0
Resultat: 214.000 137.000 52.000 0
Egenkapital: 299.000 134.000 30.000 21.000
Regnskap for  Ulsetstemma Næringspark As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 800.000 800.000 600.000 0
Driftskostnader -52.000 -129.000 -25.000 0
Driftsresultat 748.000 671.000 575.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -534.000 -534.000 -524.000 0
Finans -534.000 -534.000 -524.000 0
Resultat før skatt 214.000 137.000 52.000 0
Skattekostnad -49.000 -33.000 -11.000 0
Årsresultat 165.000 104.000 41.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.717.000 26.685.000 25.796.000 0
Sum omløpsmidler 432.000 259.000 138.000 30.000
Sum eiendeler 28.149.000 26.944.000 25.934.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 269.000 104.000 0 0
Sum egenkapital 299.000 134.000 30.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 24.826.000 24.792.000 24.770.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.024.000 2.018.000 1.134.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 28.149.000 26.944.000 25.934.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 800.000 800.000 600.000 0
Driftsinntekter 800.000 800.000 600.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -129.000 -25.000 0
Driftskostnader -52.000 -129.000 -25.000 0
Driftsresultat 748.000 671.000 575.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -534.000 -534.000 -524.000 0
Finans -534.000 -534.000 -524.000 0
Konsernbidrag 0 0 -32.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 165.000 104.000 41.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 27.717.000 26.685.000 25.796.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 27.717.000 26.685.000 25.796.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.717.000 26.685.000 25.796.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 200.000 0 0 0
Andre fordringer 36.000 19.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 196.000 240.000 138.000 30.000
Sum omløpsmidler 432.000 259.000 138.000 30.000
Sum eiendeler 28.149.000 26.944.000 25.934.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 269.000 104.000 0 0
Sum egenkapital 299.000 134.000 30.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.826.000 24.792.000 24.770.000 0
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 49.000 33.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 103.000 115.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 3.024.000 2.018.000 1.134.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 28.149.000 26.944.000 25.934.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.592.000 -1.759.000 -996.000 21.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 3.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 3.4
Soliditet 1.1 0.5 0.1 70.0
Resultatgrad 93.5 83.9 95.8
Rentedekningsgrad 1.4 1.3 1.1
Gjeldsgrad 93.1 200.1 863.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.7 2.5 2.2 0.0
Signatur
23.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex