Ulsetskogen Barnehage AS
Juridisk navn:  Ulsetskogen Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52845020
C/O Intunor Services As Postboks 78 Vika Haakon Viis Gate 2 Fax: 52855020
8001 Bodø 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990301506
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2006 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: brygga barnehage as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.11%
Resultat  
  
-23.11%
Egenkapital  
  
-10.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.800.000 6.595.000 6.514.000 6.283.000 6.132.000
Resultat: 2.812.000 3.657.000 3.679.000 3.186.000 2.965.000
Egenkapital: 2.015.000 2.241.000 2.389.000 2.447.000 2.408.000
Regnskap for  Ulsetskogen Barnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.800.000 6.595.000 6.514.000 6.283.000 6.132.000
Driftskostnader -2.186.000 -2.050.000 -1.889.000 -2.101.000 -2.164.000
Driftsresultat 4.614.000 4.544.000 4.625.000 4.182.000 3.967.000
Finansinntekter 0 0 0 0 16.000
Finanskostnader -1.801.000 -887.000 -947.000 -997.000 -1.019.000
Finans -1.801.000 -887.000 -947.000 -997.000 -1.003.000
Resultat før skatt 2.812.000 3.657.000 3.679.000 3.186.000 2.965.000
Skattekostnad -619.000 -841.000 -880.000 -793.000 -795.000
Årsresultat 2.194.000 2.817.000 2.799.000 2.393.000 2.170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.930.000 26.240.000 27.600.000 28.959.000 30.319.000
Sum omløpsmidler 0 6.188.000 5.057.000 4.361.000 4.025.000
Sum eiendeler 24.930.000 32.428.000 32.657.000 33.320.000 34.344.000
Sum opptjent egenkapital 1.915.000 2.141.000 2.289.000 2.347.000 2.308.000
Sum egenkapital 2.015.000 2.241.000 2.389.000 2.447.000 2.408.000
Sum langsiktig gjeld 19.592.000 26.338.000 26.508.000 27.720.000 28.878.000
Sum kortsiktig gjeld 3.324.000 3.850.000 3.760.000 3.153.000 3.057.000
Sum gjeld og egenkapital 24.931.000 32.429.000 32.657.000 33.320.000 34.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.800.000 6.595.000 6.514.000 6.283.000 6.132.000
Driftsinntekter 6.800.000 6.595.000 6.514.000 6.283.000 6.132.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.359.000 -1.359.000 -1.359.000 -1.359.000 -1.359.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -827.000 -691.000 -530.000 -742.000 -805.000
Driftskostnader -2.186.000 -2.050.000 -1.889.000 -2.101.000 -2.164.000
Driftsresultat 4.614.000 4.544.000 4.625.000 4.182.000 3.967.000
Finansinntekter 0 0 0 0 16.000
Finanskostnader -1.801.000 -887.000 -947.000 -997.000 -1.019.000
Finans -1.801.000 -887.000 -947.000 -997.000 -1.003.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.194.000 2.817.000 2.799.000 2.393.000 2.170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 0 0 0 0
Fast eiendom 24.881.000 26.240.000 27.600.000 28.959.000 30.319.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 24.881.000 26.240.000 27.600.000 28.959.000 30.319.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.930.000 26.240.000 27.600.000 28.959.000 30.319.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 221.000 232.000 10.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 6.188.000 5.057.000 4.361.000 4.025.000
Sum eiendeler 24.930.000 32.428.000 32.657.000 33.320.000 34.344.000
Sum opptjent egenkapital 1.915.000 2.141.000 2.289.000 2.347.000 2.308.000
Sum egenkapital 2.015.000 2.241.000 2.389.000 2.447.000 2.408.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 15.000 59.000 81.000 73.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.102.000 3.850.000 3.760.000 3.138.000 3.042.000
Sum langsiktig gjeld 19.592.000 26.338.000 26.508.000 27.720.000 28.878.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 221.000 0 0 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 3.324.000 3.850.000 3.760.000 3.153.000 3.057.000
Sum gjeld og egenkapital 24.931.000 32.429.000 32.657.000 33.320.000 34.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.324.000 2.338.000 1.297.000 1.208.000 968.000
Likviditetsgrad 1 0 1.6 1.3 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0 1.6 1.3 1.4 1.4
Soliditet 8.1 6.9 7.3 7.3 7.0
Resultatgrad 67.9 68.9 7 66.6 64.7
Rentedekningsgrad 2.6 5.1 4.9 4.2 3.9
Gjeldsgrad 11.4 13.5 12.7 12.6 13.3
Total kapitalrentabilitet 18.5 1 14.2 12.6 11.6
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex