Ulsetmarken Sameie
Juridisk navn:  Ulsetmarken Sameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55309600
C/O Vestbo Bbl Postboks 1947 Nordnes C/O Vestbo Bbl Strandgaten 196 Fax: 55318866
5817 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988224545
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/3/2003
Foretakstype: ESEK
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vestbo Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
7.85%
Resultat  
  
71.26%
Egenkapital  
  
48.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 769.000 713.000 750.000 953.000 580.000
Resultat: 149.000 87.000 88.000 -244.000 -179.000
Egenkapital: 454.000 305.000 218.000 130.000 253.000
Regnskap for  Ulsetmarken Sameie
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 769.000 713.000 750.000 953.000 580.000
Driftskostnader -621.000 -626.000 -662.000 -2.151.000 -761.000
Driftsresultat 148.000 87.000 87.000 -122.000 -180.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 149.000 87.000 88.000 -244.000 -179.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 149.000 87.000 88.000 -122.000 -179.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 486.000 353.000 254.000 158.000 322.000
Sum eiendeler 486.000 353.000 254.000 158.000 322.000
Sum opptjent egenkapital 454.000 305.000 218.000 261.000 253.000
Sum egenkapital 454.000 305.000 218.000 130.000 253.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 47.000 36.000 28.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 485.000 352.000 254.000 289.000 323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 769.000 713.000 750.000 1.906.000 580.000
Driftsinntekter 769.000 713.000 750.000 953.000 580.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -48.000 -46.000 -46.000 -94.000 -46.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -573.000 -580.000 -616.000 -2.057.000 -715.000
Driftskostnader -621.000 -626.000 -662.000 -2.151.000 -761.000
Driftsresultat 148.000 87.000 87.000 -122.000 -180.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 149.000 87.000 88.000 -122.000 -179.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 2.000 0 0
Andre fordringer 16.000 12.000 8.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 470.000 340.000 244.000 316.000 322.000
Sum omløpsmidler 486.000 353.000 254.000 158.000 322.000
Sum eiendeler 486.000 353.000 254.000 158.000 322.000
Sum opptjent egenkapital 454.000 305.000 218.000 261.000 253.000
Sum egenkapital 454.000 305.000 218.000 130.000 253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 37.000 28.000 44.000 60.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 10.000 8.000 12.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 47.000 36.000 28.000 70.000
Sum gjeld og egenkapital 485.000 352.000 254.000 289.000 323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 455.000 306.000 218.000 130.000 252.000
Likviditetsgrad 1 15.7 7.5 7.1 5.6 4.6
Likviditetsgrad 2 15.7 7.5 7.1 5.6 4.7
Soliditet 93.6 86.6 85.8 82.3 78.3
Resultatgrad 19.2 12.2 11.6 -12.8 -31.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 30.7 24.7 34.3 -76.6 -55.4
Signatur
05.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2020
PROKURA
JOHANNESEN ØYSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex