Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulseth Holding AS
Juridisk navn:  Ulseth Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storgata 45 Storgata 45 Fax:
6508 Kristiansund N 6508 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 995177463
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
96.76%
Egenkapital  
  
-24.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -31.000 -958.000 4.000 2.377.000 464.000
Egenkapital: 94.000 124.000 1.943.000 2.389.000 612.000
Regnskap for  Ulseth Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -24.000 -19.000 -20.000 -19.000
Driftsresultat -15.000 -24.000 -19.000 -20.000 -19.000
Finansinntekter 0 60.000 8.000 2.421.000 509.000
Finanskostnader -16.000 -995.000 15.000 -24.000 -26.000
Finans -16.000 -935.000 23.000 2.397.000 483.000
Resultat før skatt -31.000 -958.000 4.000 2.377.000 464.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 -958.000 4.000 2.377.000 464.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000 0 995.000 995.000 1.381.000
Sum omløpsmidler 10.000 159.000 982.000 2.216.000 100.000
Sum eiendeler 94.000 159.000 1.977.000 3.211.000 1.481.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 24.000 1.843.000 2.289.000 512.000
Sum egenkapital 94.000 124.000 1.943.000 2.389.000 612.000
Sum langsiktig gjeld 0 -16.000 -16.000 498.000 746.000
Sum kortsiktig gjeld 0 50.000 50.000 325.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 158.000 1.977.000 3.212.000 1.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -24.000 -19.000 -20.000 -19.000
Driftskostnader -15.000 -24.000 -19.000 -20.000 -19.000
Driftsresultat -15.000 -24.000 -19.000 -20.000 -19.000
Finansinntekter 0 60.000 8.000 2.421.000 509.000
Finanskostnader -16.000 -995.000 15.000 -24.000 -26.000
Finans -16.000 -935.000 23.000 2.397.000 483.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 -958.000 4.000 2.377.000 464.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 84.000 0 995.000 995.000 1.381.000
Sum anleggsmidler 84.000 0 995.000 995.000 1.381.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 -10.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 159.000 992.000 2.216.000 100.000
Sum omløpsmidler 10.000 159.000 982.000 2.216.000 100.000
Sum eiendeler 94.000 159.000 1.977.000 3.211.000 1.481.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 24.000 1.843.000 2.289.000 512.000
Sum egenkapital 94.000 124.000 1.943.000 2.389.000 612.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 -16.000 -16.000 498.000 746.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 50.000 50.000 325.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 0 50.000 50.000 325.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000 158.000 1.977.000 3.212.000 1.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 109.000 932.000 1.891.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 3.2 19.6 6.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0 3.2 19.6 6.8 0.9
Soliditet 1 78.5 98.3 74.4 41.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9 1.3 -0.8 18.8
Gjeldsgrad 0 0.3 0 0.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 22.8 -0.6 74.8 33.1
Signatur
28.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex