Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulseth Bygg As
Juridisk navn:  Ulseth Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Buskveien 35 Buskveien 35 Fax:
3236 Sandefjord 3236 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 913107004
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Karianne Kristiansens Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.44%
Resultat  
  
24.75%
Egenkapital  
  
-96.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.163.000 1.217.000 1.079.000 1.364.000 1.042.000
Resultat: -76.000 -101.000 -70.000 112.000 -35.000
Egenkapital: -155.000 -79.000 22.000 86.000 -5.000
Regnskap for  Ulseth Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.163.000 1.217.000 1.079.000 1.364.000 1.042.000
Driftskostnader -1.222.000 -1.305.000 -1.141.000 -1.246.000 -1.074.000
Driftsresultat -59.000 -88.000 -63.000 119.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader -16.000 -12.000 -7.000 -9.000 -3.000
Finans -16.000 -12.000 -7.000 -7.000 -2.000
Resultat før skatt -76.000 -101.000 -70.000 112.000 -35.000
Skattekostnad 0 0 5.000 -20.000 0
Årsresultat -76.000 -101.000 -65.000 91.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.000 140.000 133.000 210.000 230.000
Sum omløpsmidler 24.000 71.000 103.000 217.000 45.000
Sum eiendeler 127.000 211.000 236.000 427.000 275.000
Sum opptjent egenkapital -185.000 -109.000 -8.000 56.000 -35.000
Sum egenkapital -155.000 -79.000 22.000 86.000 -5.000
Sum langsiktig gjeld 79.000 83.000 97.000 133.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 202.000 207.000 118.000 208.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 126.000 211.000 237.000 427.000 275.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.128.000 1.217.000 1.079.000 1.364.000 1.042.000
Andre inntekter 35.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.163.000 1.217.000 1.079.000 1.364.000 1.042.000
Varekostnad -57.000 -179.000 -70.000 -145.000 -43.000
Lønninger -899.000 -741.000 -657.000 -710.000 -714.000
Avskrivning -44.000 -43.000 -37.000 -37.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -342.000 -377.000 -354.000 -305.000
Driftskostnader -1.222.000 -1.305.000 -1.141.000 -1.246.000 -1.074.000
Driftsresultat -59.000 -88.000 -63.000 119.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 1.000
Finanskostnader -16.000 -12.000 -7.000 -9.000 -3.000
Finans -16.000 -12.000 -7.000 -7.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -76.000 -101.000 -65.000 91.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 92.000 100.000 137.000 175.000
Sum varige driftsmidler 47.000 92.000 100.000 137.000 175.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 48.000 34.000 73.000 55.000
Sum anleggsmidler 103.000 140.000 133.000 210.000 230.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 98.000 105.000 126.000 22.000
Andre fordringer 2.000 5.000 0 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 76.000 23.000
Sum omløpsmidler 24.000 71.000 103.000 217.000 45.000
Sum eiendeler 127.000 211.000 236.000 427.000 275.000
Sum opptjent egenkapital -185.000 -109.000 -8.000 56.000 -35.000
Sum egenkapital -155.000 -79.000 22.000 86.000 -5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 79.000 83.000 97.000 133.000 157.000
Leverandørgjeld 15.000 10.000 12.000 1.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 15.000 0
Skyldig offentlige avgifter 111.000 138.000 51.000 127.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 59.000 55.000 66.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 202.000 207.000 118.000 208.000 123.000
Sum gjeld og egenkapital 126.000 211.000 237.000 427.000 275.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -178.000 -136.000 -15.000 9.000 -78.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.9 1.0 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.9 1.1 0.4
Soliditet -37.4 9.3 20.1 -1.8
Resultatgrad -5.1 -7.2 -5.8 8.7 -3.2
Rentedekningsgrad -3.7 -7.3 13.4 -10.7
Gjeldsgrad -1.8 -3.7 9.8 4.0 -56.0
Total kapitalrentabilitet -46.8 -41.7 -26.6 28.3 -11.6
Signatur
24.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
ULSETH BENJAMIN
Prokurister
24.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
ULSETH BENJAMIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex