Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulset Service Senter AS
Juridisk navn:  Ulset Service Senter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55195110
Hesthaugvegen 14 Hesthaugvegen 14 Fax:
5119 Ulset 5119 Ulset
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 993918520
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 3/20/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Hardanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.16%
Resultat  
  
-55.89%
Egenkapital  
  
97.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.077.000 16.240.000 16.575.000 17.143.000 16.637.000
Resultat: 307.000 696.000 560.000 1.120.000 1.056.000
Egenkapital: 482.000 244.000 245.000 254.000 255.000
Regnskap for  Ulset Service Senter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.077.000 16.240.000 16.575.000 17.143.000 16.637.000
Driftskostnader -14.771.000 -15.506.000 -15.989.000 -16.007.000 -15.578.000
Driftsresultat 307.000 733.000 586.000 1.137.000 1.059.000
Finansinntekter 4.000 4.000 6.000 6.000 12.000
Finanskostnader -5.000 -41.000 -31.000 -23.000 -15.000
Finans -1.000 -37.000 -25.000 -17.000 -3.000
Resultat før skatt 307.000 696.000 560.000 1.120.000 1.056.000
Skattekostnad -69.000 -164.000 -140.000 -285.000 -291.000
Årsresultat 238.000 532.000 421.000 835.000 765.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 313.000 447.000 385.000 475.000 434.000
Sum omløpsmidler 2.140.000 2.793.000 2.283.000 2.843.000 2.767.000
Sum eiendeler 2.453.000 3.240.000 2.668.000 3.318.000 3.201.000
Sum opptjent egenkapital 382.000 144.000 145.000 154.000 155.000
Sum egenkapital 482.000 244.000 245.000 254.000 255.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.971.000 2.996.000 2.423.000 3.064.000 2.946.000
Sum gjeld og egenkapital 2.453.000 3.240.000 2.668.000 3.318.000 3.201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.732.000 14.990.000 15.376.000 15.945.000 15.473.000
Andre inntekter 1.345.000 1.250.000 1.199.000 1.198.000 1.164.000
Driftsinntekter 15.077.000 16.240.000 16.575.000 17.143.000 16.637.000
Varekostnad -6.718.000 -7.260.000 -7.589.000 -7.496.000 -7.638.000
Lønninger -4.410.000 -4.409.000 -4.422.000 -4.233.000 -3.819.000
Avskrivning -137.000 -148.000 -176.000 -166.000 -156.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.506.000 -3.689.000 -3.802.000 -4.112.000 -3.965.000
Driftskostnader -14.771.000 -15.506.000 -15.989.000 -16.007.000 -15.578.000
Driftsresultat 307.000 733.000 586.000 1.137.000 1.059.000
Finansinntekter 4.000 4.000 6.000 6.000 12.000
Finanskostnader -5.000 -41.000 -31.000 -23.000 -15.000
Finans -1.000 -37.000 -25.000 -17.000 -3.000
Konsernbidrag 0 -533.000 -429.000 -836.000 -760.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 238.000 532.000 421.000 835.000 765.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 65.000 62.000 67.000 62.000 68.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 208.000 345.000 277.000 372.000 366.000
Sum varige driftsmidler 208.000 345.000 277.000 372.000 366.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 0
Sum anleggsmidler 313.000 447.000 385.000 475.000 434.000
Varebeholdning 700.000 663.000 614.000 536.000 694.000
Kundefordringer 0 1.000 18.000 225.000 79.000
Andre fordringer 36.000 37.000 36.000 31.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.404.000 2.091.000 1.616.000 2.051.000 1.924.000
Sum omløpsmidler 2.140.000 2.793.000 2.283.000 2.843.000 2.767.000
Sum eiendeler 2.453.000 3.240.000 2.668.000 3.318.000 3.201.000
Sum opptjent egenkapital 382.000 144.000 145.000 154.000 155.000
Sum egenkapital 482.000 244.000 245.000 254.000 255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 692.000 565.000 1.115.000 1.042.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 714.000 1.108.000 755.000 1.026.000 1.229.000
Betalbar skatt 71.000 0 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 437.000 481.000 383.000 416.000 339.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 749.000 715.000 711.000 506.000 336.000
Sum kortsiktig gjeld 1.971.000 2.996.000 2.423.000 3.064.000 2.946.000
Sum gjeld og egenkapital 2.453.000 3.240.000 2.668.000 3.318.000 3.201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 169.000 -203.000 -140.000 -221.000 -179.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
Soliditet 19.6 7.5 9.2 7.7 8.0
Resultatgrad 2 4.5 3.5 6.6 6.4
Rentedekningsgrad 61.4 17.9 18.9 49.4 71.4
Gjeldsgrad 4.1 12.3 9.9 12.1 11.6
Total kapitalrentabilitet 12.7 22.7 22.2 34.4 33.5
Signatur
24.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex