Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulset Lydproduksjon As
Juridisk navn:  Ulset Lydproduksjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97145145
Tørrlendvegen 226 Tørrlendvegen 226 Fax:
6630 Tingvoll 6630 Tingvoll
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 998838657
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/6/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.87%
Resultat  
  
-59.13%
Egenkapital  
  
7.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 525.000 535.000 387.000 314.000 447.000
Resultat: 47.000 115.000 138.000 96.000 112.000
Egenkapital: 510.000 474.000 383.000 275.000 201.000
Regnskap for  Ulset Lydproduksjon As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 525.000 535.000 387.000 314.000 447.000
Driftskostnader -478.000 -419.000 -248.000 -217.000 -334.000
Driftsresultat 48.000 116.000 139.000 96.000 113.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 47.000 115.000 138.000 96.000 112.000
Skattekostnad -10.000 -24.000 -30.000 -21.000 -26.000
Årsresultat 37.000 91.000 108.000 74.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 944.000 855.000 760.000 670.000 684.000
Sum omløpsmidler 114.000 153.000 120.000 42.000 93.000
Sum eiendeler 1.058.000 1.008.000 880.000 712.000 777.000
Sum opptjent egenkapital 478.000 442.000 350.000 243.000 169.000
Sum egenkapital 510.000 474.000 383.000 275.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 424.000 442.000 453.000 424.000 486.000
Sum kortsiktig gjeld 124.000 93.000 44.000 13.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 1.058.000 1.009.000 879.000 712.000 777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 396.000 464.000 341.000 286.000 421.000
Andre inntekter 130.000 71.000 47.000 27.000 26.000
Driftsinntekter 525.000 535.000 387.000 314.000 447.000
Varekostnad -17.000 -18.000 -33.000 0 -109.000
Lønninger -55.000 -43.000 0 0 0
Avskrivning -154.000 -124.000 -108.000 -89.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -252.000 -234.000 -107.000 -128.000 -170.000
Driftskostnader -478.000 -419.000 -248.000 -217.000 -334.000
Driftsresultat 48.000 116.000 139.000 96.000 113.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 91.000 108.000 74.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 944.000 855.000 760.000 670.000 684.000
Sum varige driftsmidler 944.000 855.000 760.000 670.000 684.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 944.000 855.000 760.000 670.000 684.000
Varebeholdning 8.000 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 114.000 42.000 17.000 22.000
Andre fordringer 9.000 9.000 5.000 4.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 78.000 30.000 73.000 21.000 60.000
Sum omløpsmidler 114.000 153.000 120.000 42.000 93.000
Sum eiendeler 1.058.000 1.008.000 880.000 712.000 777.000
Sum opptjent egenkapital 478.000 442.000 350.000 243.000 169.000
Sum egenkapital 510.000 474.000 383.000 275.000 201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 66.000 64.000 62.000 62.000 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 424.000 442.000 453.000 424.000 486.000
Leverandørgjeld 67.000 44.000 14.000 0 90.000
Betalbar skatt 8.000 22.000 30.000 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 18.000 0 4.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 8.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 124.000 93.000 44.000 13.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 1.058.000 1.009.000 879.000 712.000 777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.000 60.000 76.000 29.000 3.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.6 2.7 3.2 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 1.6 2.7 3.2 1.1
Soliditet 48.2 4 43.5 38.6 25.9
Resultatgrad 9.1 21.7 35.9 30.6 25.3
Rentedekningsgrad 1 38.7 46.3 4 38.0
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.3 1.6 2.9
Total kapitalrentabilitet 4.8 11.7 15.9 13.6 14.7
Signatur
24.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex