Ulset Invest AS
Juridisk navn:  Ulset Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55185322
Myrdalsvegen 87 Myrdalsvegen 87 Fax:
5130 Nyborg 5130 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 982143128
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devold Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
5800%
Egenkapital  
  
2.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.593.000 27.000 346.000 751.000 -235.000
Egenkapital: 3.347.000 3.254.000 3.227.000 2.881.000 2.130.000
Regnskap for  Ulset Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -3.000 -8.000 -6.000 -7.000
Driftsresultat -9.000 -3.000 -8.000 -6.000 -7.000
Finansinntekter 1.646.000 51.000 1.185.000 820.000 -229.000
Finanskostnader -43.000 -21.000 -831.000 -63.000 0
Finans 1.603.000 30.000 354.000 757.000 -229.000
Resultat før skatt 1.593.000 27.000 346.000 751.000 -235.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.593.000 27.000 346.000 751.000 -235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.847.000 3.254.000 3.232.000 2.886.000 2.135.000
Sum eiendeler 4.847.000 3.254.000 3.232.000 2.886.000 2.135.000
Sum opptjent egenkapital 447.000 354.000 327.000 -19.000 -770.000
Sum egenkapital 3.347.000 3.254.000 3.227.000 2.881.000 2.130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.500.000 0 5.000 5.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 4.847.000 3.254.000 3.232.000 2.886.000 2.135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -3.000 -8.000 -6.000 -7.000
Driftskostnader -9.000 -3.000 -8.000 -6.000 -7.000
Driftsresultat -9.000 -3.000 -8.000 -6.000 -7.000
Finansinntekter 1.646.000 51.000 1.185.000 820.000 -229.000
Finanskostnader -43.000 -21.000 -831.000 -63.000 0
Finans 1.603.000 30.000 354.000 757.000 -229.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.593.000 27.000 346.000 751.000 -235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 4.739.000 3.193.000 3.066.000 2.827.000 1.981.000
Kasse, bank 108.000 60.000 166.000 59.000 154.000
Sum omløpsmidler 4.847.000 3.254.000 3.232.000 2.886.000 2.135.000
Sum eiendeler 4.847.000 3.254.000 3.232.000 2.886.000 2.135.000
Sum opptjent egenkapital 447.000 354.000 327.000 -19.000 -770.000
Sum egenkapital 3.347.000 3.254.000 3.227.000 2.881.000 2.130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 1.500.000 0 5.000 5.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 4.847.000 3.254.000 3.232.000 2.886.000 2.135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.347.000 3.254.000 3.227.000 2.881.000 2.130.000
Likviditetsgrad 1 3.2 646.4 577.2 427.0
Likviditetsgrad 2 3.2 0 646.4 577.2 427.1
Soliditet 69.1 1 99.8 99.8 99.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 0.4 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 33.8 1.5 36.4 28.2 -11.1
Signatur
15.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex