Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulset-Eiendom AS
Juridisk navn:  Ulset-Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62484172
Postboks 950, Sentrum Falkenborgvegen 35C Fax:
7410 Trondheim 7044 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990311471
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/13/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ulset handel as
Revisor: Aamo Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.17%
Resultat  
  
-41.41%
Egenkapital  
  
10.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 180.000 184.000 151.000 453.000 660.000
Resultat: 58.000 99.000 90.000 44.000 10.000
Egenkapital: -472.000 -530.000 -629.000 -719.000 -763.000
Regnskap for  Ulset-Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 180.000 184.000 151.000 453.000 660.000
Driftskostnader -75.000 -22.000 -99.000 -337.000 -586.000
Driftsresultat 105.000 162.000 52.000 116.000 75.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -47.000 -63.000 39.000 -72.000 -65.000
Finans -47.000 -63.000 39.000 -72.000 -65.000
Resultat før skatt 58.000 99.000 90.000 44.000 10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 99.000 90.000 44.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 30.000 32.000 38.000 66.000
Sum omløpsmidler 333.000 527.000 320.000 278.000 196.000
Sum eiendeler 360.000 557.000 352.000 316.000 262.000
Sum opptjent egenkapital -572.000 -630.000 -729.000 -819.000 -863.000
Sum egenkapital -472.000 -530.000 -629.000 -719.000 -763.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.011.000 947.000 960.000 887.000
Sum kortsiktig gjeld 832.000 76.000 33.000 75.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 360.000 557.000 351.000 316.000 262.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 274.000 484.000
Andre inntekter 180.000 184.000 151.000 179.000 177.000
Driftsinntekter 180.000 184.000 151.000 453.000 660.000
Varekostnad 0 0 -54.000 -257.000 -481.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.000 -2.000 -6.000 -28.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -20.000 -39.000 -52.000 -77.000
Driftskostnader -75.000 -22.000 -99.000 -337.000 -586.000
Driftsresultat 105.000 162.000 52.000 116.000 75.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -47.000 -63.000 39.000 -72.000 -65.000
Finans -47.000 -63.000 39.000 -72.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 99.000 90.000 44.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 27.000 30.000 32.000 34.000 36.000
Maskiner anlegg 0 0 0 4.000 30.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 27.000 30.000 32.000 38.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 30.000 32.000 38.000 66.000
Varebeholdning 0 0 0 54.000 54.000
Kundefordringer 0 46.000 0 40.000 -45.000
Andre fordringer 333.000 176.000 168.000 170.000 184.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 3.000 4.000
Sum omløpsmidler 333.000 527.000 320.000 278.000 196.000
Sum eiendeler 360.000 557.000 352.000 316.000 262.000
Sum opptjent egenkapital -572.000 -630.000 -729.000 -819.000 -863.000
Sum egenkapital -472.000 -530.000 -629.000 -719.000 -763.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.011.000 947.000 960.000 887.000
Leverandørgjeld 0 0 0 -4.000 48.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 56.000 33.000 53.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 776.000 20.000 0 26.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 832.000 76.000 33.000 75.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 360.000 557.000 351.000 316.000 262.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -499.000 451.000 287.000 203.000 58.000
Likviditetsgrad 1 0.4 6.9 9.7 3.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 6.9 9.7 3.0 1.1
Soliditet -131.1 -95.2 -179.2 -227.5 -291.2
Resultatgrad 58.3 8 34.4 25.6 11.4
Rentedekningsgrad 2.2 2.6 -1.3 1.6 1.2
Gjeldsgrad -1.8 -2.1 -1.6 -1.4 -1.3
Total kapitalrentabilitet 29.2 29.1 14.8 36.7 28.6
Signatur
02.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex