Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulabrand As
Juridisk navn:  Ulabrand As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76067440
Villaveien 1 Kaiveien 9 Fax: 76067441
8310 Kabelvåg 8310 Kabelvåg
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 990675333
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lofotøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1255.5%
Egenkapital  
  
28.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.589.000 191.000 126.000 1.150.000 8.860.000
Egenkapital: 11.457.000 8.895.000 10.086.000 9.990.000 8.841.000
Regnskap for  Ulabrand As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -43.000 -60.000 -77.000 -61.000 -56.000
Driftsresultat -43.000 -60.000 -77.000 -61.000 -56.000
Finansinntekter 2.735.000 299.000 209.000 1.491.000 8.919.000
Finanskostnader -104.000 -48.000 -7.000 -281.000 -4.000
Finans 2.631.000 251.000 202.000 1.210.000 8.915.000
Resultat før skatt 2.589.000 191.000 126.000 1.150.000 8.860.000
Skattekostnad -27.000 -32.000 -30.000 -1.000 0
Årsresultat 2.562.000 159.000 96.000 1.149.000 8.860.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.621.000 12.548.000 11.256.000 11.254.000 468.000
Sum omløpsmidler 237.000 95.000 1.000 18.000 10.425.000
Sum eiendeler 11.858.000 12.643.000 11.257.000 11.272.000 10.893.000
Sum opptjent egenkapital 11.357.000 8.795.000 9.986.000 9.890.000 8.741.000
Sum egenkapital 11.457.000 8.895.000 10.086.000 9.990.000 8.841.000
Sum langsiktig gjeld 0 438.000 1.126.000 1.023.000 401.000
Sum kortsiktig gjeld 401.000 3.310.000 46.000 258.000 1.651.000
Sum gjeld og egenkapital 11.858.000 12.643.000 11.258.000 11.271.000 10.893.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -60.000 -77.000 -61.000 -56.000
Driftskostnader -43.000 -60.000 -77.000 -61.000 -56.000
Driftsresultat -43.000 -60.000 -77.000 -61.000 -56.000
Finansinntekter 2.735.000 299.000 209.000 1.491.000 8.919.000
Finanskostnader -104.000 -48.000 -7.000 -281.000 -4.000
Finans 2.631.000 251.000 202.000 1.210.000 8.915.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.562.000 159.000 96.000 1.149.000 8.860.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.621.000 12.548.000 11.256.000 11.254.000 468.000
Sum anleggsmidler 11.621.000 12.548.000 11.256.000 11.254.000 468.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 216.000 23.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 72.000 1.000 18.000 10.425.000
Sum omløpsmidler 237.000 95.000 1.000 18.000 10.425.000
Sum eiendeler 11.858.000 12.643.000 11.257.000 11.272.000 10.893.000
Sum opptjent egenkapital 11.357.000 8.795.000 9.986.000 9.890.000 8.741.000
Sum egenkapital 11.457.000 8.895.000 10.086.000 9.990.000 8.841.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 239.000 3.271.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 438.000 1.126.000 1.023.000 401.000
Leverandørgjeld 120.000 6.000 16.000 13.000 523.000
Betalbar skatt 27.000 32.000 30.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 0 0 245.000 1.129.000
Sum kortsiktig gjeld 401.000 3.310.000 46.000 258.000 1.651.000
Sum gjeld og egenkapital 11.858.000 12.643.000 11.258.000 11.271.000 10.893.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -164.000 -3.215.000 -45.000 -240.000 8.774.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0 0 0.1 6.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0 0 0.1 6.4
Soliditet 96.6 70.4 89.6 88.6 81.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -1.3 -0.2 2215.8
Gjeldsgrad 0 0.4 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 22.7 1.9 1.2 12.7 81.4
Signatur
25.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex