U Aandahls Eftf AS
Juridisk navn:  U Aandahls Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71205200
Storgata 35 Storgata 35 Fax: 71205201
6413 Molde 6413 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 910021621
Aksjekapital: 2.398.051 NOK
Antall ansatte: 80
Etableringsdato: 1/14/1938
Foretakstype: AS
Tidligere navn: u aandals eftf as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.1%
Resultat  
  
-410.27%
Egenkapital  
  
-3.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 64.960.000 59.540.000 61.057.000 62.939.000 59.025.000
Resultat: -4.225.000 -828.000 4.424.000 -1.975.000 5.322.000
Egenkapital: 54.629.000 56.431.000 56.877.000 52.821.000 55.976.000
Regnskap for  U Aandahls Eftf AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 64.960.000 59.540.000 61.057.000 62.939.000 59.025.000
Driftskostnader -76.330.000 -59.145.000 -59.873.000 -61.648.000 -55.756.000
Driftsresultat -11.371.000 394.000 1.184.000 1.292.000 3.268.000
Finansinntekter 8.622.000 2.970.000 5.362.000 2.860.000 3.704.000
Finanskostnader -1.476.000 -4.192.000 -2.121.000 -6.126.000 -1.651.000
Finans 7.146.000 -1.222.000 3.241.000 -3.266.000 2.053.000
Resultat før skatt -4.225.000 -828.000 4.424.000 -1.975.000 5.322.000
Skattekostnad 2.422.000 174.000 -368.000 -646.000 -970.000
Årsresultat -1.802.000 -654.000 4.057.000 -2.622.000 4.352.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.606.000 41.851.000 64.525.000 66.452.000 75.326.000
Sum omløpsmidler 44.148.000 46.747.000 27.843.000 26.245.000 24.345.000
Sum eiendeler 83.754.000 88.598.000 92.368.000 92.697.000 99.671.000
Sum opptjent egenkapital 46.389.000 48.191.000 48.637.000 44.581.000 47.736.000
Sum egenkapital 54.629.000 56.431.000 56.877.000 52.821.000 55.976.000
Sum langsiktig gjeld 21.434.000 25.134.000 28.834.000 32.805.000 36.218.000
Sum kortsiktig gjeld 7.692.000 7.034.000 6.657.000 7.071.000 7.478.000
Sum gjeld og egenkapital 83.755.000 88.599.000 92.368.000 92.697.000 99.672.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.259.000 52.968.000 54.543.000 56.588.000 52.997.000
Andre inntekter 5.700.000 6.572.000 6.513.000 6.352.000 6.027.000
Driftsinntekter 64.960.000 59.540.000 61.057.000 62.939.000 59.025.000
Varekostnad -40.194.000 -25.094.000 -28.135.000 -30.078.000 -27.917.000
Lønninger -20.258.000 -17.303.000 -18.057.000 -17.714.000 -16.419.000
Avskrivning -1.869.000 -1.994.000 -2.107.000 -2.059.000 -1.795.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.009.000 -14.754.000 -11.574.000 -11.797.000 -9.625.000
Driftskostnader -76.330.000 -59.145.000 -59.873.000 -61.648.000 -55.756.000
Driftsresultat -11.371.000 394.000 1.184.000 1.292.000 3.268.000
Finansinntekter 8.622.000 2.970.000 5.362.000 2.860.000 3.704.000
Finanskostnader -1.476.000 -4.192.000 -2.121.000 -6.126.000 -1.651.000
Finans 7.146.000 -1.222.000 3.241.000 -3.266.000 2.053.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.802.000 -654.000 4.057.000 -2.622.000 4.352.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.937.000 4.514.000 4.340.000 3.829.000 3.496.000
Fast eiendom 27.492.000 29.170.000 30.848.000 32.526.000 34.204.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 480.000 569.000 885.000 1.314.000 178.000
Sum varige driftsmidler 27.972.000 29.740.000 31.733.000 33.840.000 34.383.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.697.000 7.597.000 28.452.000 28.783.000 37.447.000
Sum anleggsmidler 39.606.000 41.851.000 64.525.000 66.452.000 75.326.000
Varebeholdning 12.525.000 18.427.000 15.132.000 14.984.000 10.949.000
Kundefordringer 484.000 976.000 942.000 776.000 592.000
Andre fordringer 21.000 535.000 148.000 901.000 841.000
Sum investeringer 16.290.000 16.692.000 0 0 0
Kasse, bank 14.829.000 10.117.000 11.621.000 9.584.000 11.964.000
Sum omløpsmidler 44.148.000 46.747.000 27.843.000 26.245.000 24.345.000
Sum eiendeler 83.754.000 88.598.000 92.368.000 92.697.000 99.671.000
Sum opptjent egenkapital 46.389.000 48.191.000 48.637.000 44.581.000 47.736.000
Sum egenkapital 54.629.000 56.431.000 56.877.000 52.821.000 55.976.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 150.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.434.000 25.134.000 28.834.000 32.805.000 36.218.000
Leverandørgjeld 1.748.000 2.493.000 1.318.000 1.512.000 1.555.000
Betalbar skatt 0 0 880.000 923.000 1.051.000
Skyldig offentlige avgifter 3.385.000 2.757.000 2.628.000 2.806.000 2.452.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.559.000 1.784.000 1.831.000 1.830.000 2.420.000
Sum kortsiktig gjeld 7.692.000 7.034.000 6.657.000 7.071.000 7.478.000
Sum gjeld og egenkapital 83.755.000 88.599.000 92.368.000 92.697.000 99.672.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.456.000 39.713.000 21.186.000 19.174.000 16.867.000
Likviditetsgrad 1 5.7 6 4.2 3.7 3.3
Likviditetsgrad 2 4.1 4 1.9 1.6 1.8
Soliditet 65.2 63.7 61.6 57.0 56.2
Resultatgrad -17.5 0.7 1.9 2.1 5.5
Rentedekningsgrad -7.7 0.1 0.6 0.7 4.2
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -3.3 3.8 7.1 4.5 7.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN SAMT TO STYREMEDLEMMER.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex