Tysvær Elektro AS
Juridisk navn:  Tysvær Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52779239
Fax: 52779248
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 933110672
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 10/29/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.26%
Resultat  
  
-350%
Egenkapital  
  
-5.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.425.000 6.637.000 8.218.000 8.831.000 7.356.000
Resultat: -155.000 62.000 729.000 588.000 260.000
Egenkapital: 3.438.000 3.646.000 3.628.000 3.039.000 2.638.000
Regnskap for  Tysvær Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.425.000 6.637.000 8.218.000 8.831.000 7.356.000
Driftskostnader -5.566.000 -6.553.000 -7.458.000 -8.161.000 -7.059.000
Driftsresultat -140.000 84.000 759.000 671.000 297.000
Finansinntekter 1.000 0 3.000 0 0
Finanskostnader -16.000 -23.000 -33.000 -83.000 -37.000
Finans -15.000 -23.000 -30.000 -83.000 -37.000
Resultat før skatt -155.000 62.000 729.000 588.000 260.000
Skattekostnad -53.000 -44.000 -139.000 -187.000 -111.000
Årsresultat -208.000 18.000 589.000 401.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 155.000 187.000 224.000 285.000 358.000
Sum omløpsmidler 6.331.000 6.794.000 7.414.000 6.680.000 6.516.000
Sum eiendeler 6.486.000 6.981.000 7.638.000 6.965.000 6.874.000
Sum opptjent egenkapital 1.938.000 2.146.000 2.128.000 1.539.000 1.138.000
Sum egenkapital 3.438.000 3.646.000 3.628.000 3.039.000 2.638.000
Sum langsiktig gjeld 67.000 227.000 387.000 547.000 707.000
Sum kortsiktig gjeld 2.981.000 3.108.000 3.623.000 3.380.000 3.529.000
Sum gjeld og egenkapital 6.486.000 6.981.000 7.638.000 6.966.000 6.874.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.927.000 6.512.000 8.044.000 9.294.000 7.389.000
Andre inntekter 498.000 124.000 174.000 -463.000 -33.000
Driftsinntekter 5.425.000 6.637.000 8.218.000 8.831.000 7.356.000
Varekostnad -1.243.000 -1.530.000 -1.919.000 -2.929.000 -2.217.000
Lønninger -3.706.000 -4.095.000 -4.276.000 -4.435.000 -3.920.000
Avskrivning -32.000 -37.000 -61.000 -72.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -585.000 -891.000 -1.202.000 -725.000 -845.000
Driftskostnader -5.566.000 -6.553.000 -7.458.000 -8.161.000 -7.059.000
Driftsresultat -140.000 84.000 759.000 671.000 297.000
Finansinntekter 1.000 0 3.000 0 0
Finanskostnader -16.000 -23.000 -33.000 -83.000 -37.000
Finans -15.000 -23.000 -30.000 -83.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -208.000 18.000 589.000 401.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 155.000 163.000 171.000 179.000 187.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 24.000 53.000 106.000 170.000
Sum varige driftsmidler 155.000 187.000 224.000 285.000 358.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 155.000 187.000 224.000 285.000 358.000
Varebeholdning 4.493.000 3.904.000 3.676.000 3.433.000 3.755.000
Kundefordringer 1.403.000 1.852.000 3.322.000 2.213.000 2.188.000
Andre fordringer 72.000 73.000 109.000 200.000 143.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 362.000 964.000 307.000 834.000 389.000
Sum omløpsmidler 6.331.000 6.794.000 7.414.000 6.680.000 6.516.000
Sum eiendeler 6.486.000 6.981.000 7.638.000 6.965.000 6.874.000
Sum opptjent egenkapital 1.938.000 2.146.000 2.128.000 1.539.000 1.138.000
Sum egenkapital 3.438.000 3.646.000 3.628.000 3.039.000 2.638.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 67.000 227.000 387.000 547.000 707.000
Leverandørgjeld 199.000 325.000 590.000 382.000 668.000
Betalbar skatt 53.000 44.000 139.000 187.000 111.000
Skyldig offentlige avgifter 598.000 598.000 775.000 665.000 660.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.131.000 2.141.000 2.119.000 2.146.000 2.089.000
Sum kortsiktig gjeld 2.981.000 3.108.000 3.623.000 3.380.000 3.529.000
Sum gjeld og egenkapital 6.486.000 6.981.000 7.638.000 6.966.000 6.874.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.350.000 3.686.000 3.791.000 3.300.000 2.987.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.2 2 2 1.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 1 1 0.8
Soliditet 5 52.2 47.5 43.6 38.4
Resultatgrad -2.6 1.3 9.2 7.6 4.0
Rentedekningsgrad -8.8 3.7 2 8.1 8.0
Gjeldsgrad 0.9 0.9 1.1 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet -2.1 1.2 1 9.6 4.3
Signatur
03.11.2008
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.11.2008
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex