Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tysseland Smed & Mek Verksted AS
Juridisk navn:  Tysseland Smed & Mek Verksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56587640
Stølane 12 Stølane 12 Fax: 56587640
5652 Årland 5652 Årland
Fylke: Kommune:
Vestland Samnanger
Org.nr: 980504301
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/30/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.51%
Resultat  
  
-66.06%
Egenkapital  
  
7.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.022.000 3.454.000 2.814.000 2.041.000 1.977.000
Resultat: 167.000 492.000 286.000 1.000 74.000
Egenkapital: 1.510.000 1.407.000 1.029.000 813.000 812.000
Regnskap for  Tysseland Smed & Mek Verksted AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.022.000 3.454.000 2.814.000 2.041.000 1.977.000
Driftskostnader -2.855.000 -2.961.000 -2.527.000 -2.033.000 -1.891.000
Driftsresultat 167.000 493.000 288.000 8.000 86.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -7.000 -12.000
Finans 0 -1.000 -3.000 -7.000 -12.000
Resultat før skatt 167.000 492.000 286.000 1.000 74.000
Skattekostnad -64.000 -114.000 -70.000 -1.000 -19.000
Årsresultat 103.000 378.000 216.000 1.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 207.000 311.000 214.000 295.000 341.000
Sum omløpsmidler 1.750.000 1.720.000 1.241.000 857.000 873.000
Sum eiendeler 1.957.000 2.031.000 1.455.000 1.152.000 1.214.000
Sum opptjent egenkapital 1.209.000 1.106.000 728.000 512.000 511.000
Sum egenkapital 1.510.000 1.407.000 1.029.000 813.000 812.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 38.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 448.000 624.000 425.000 301.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 1.958.000 2.031.000 1.454.000 1.152.000 1.215.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.022.000 3.454.000 2.814.000 2.041.000 1.977.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.022.000 3.454.000 2.814.000 2.041.000 1.977.000
Varekostnad -1.131.000 -1.223.000 -1.361.000 -945.000 -841.000
Lønninger -1.205.000 -1.270.000 -724.000 -589.000 -593.000
Avskrivning -82.000 -86.000 -88.000 -106.000 -114.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -437.000 -382.000 -354.000 -393.000 -343.000
Driftskostnader -2.855.000 -2.961.000 -2.527.000 -2.033.000 -1.891.000
Driftsresultat 167.000 493.000 288.000 8.000 86.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -7.000 -12.000
Finans 0 -1.000 -3.000 -7.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 103.000 378.000 216.000 1.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 21.000 20.000 12.000 7.000
Fast eiendom 49.000 57.000 65.000 72.000 90.000
Maskiner anlegg 6.000 38.000 103.000 172.000 240.000
Driftsløsøre 143.000 185.000 17.000 29.000 4.000
Sum varige driftsmidler 197.000 280.000 184.000 273.000 335.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 207.000 311.000 214.000 295.000 341.000
Varebeholdning 99.000 113.000 100.000 103.000 152.000
Kundefordringer 140.000 504.000 228.000 61.000 139.000
Andre fordringer 24.000 47.000 17.000 42.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.488.000 1.056.000 896.000 651.000 539.000
Sum omløpsmidler 1.750.000 1.720.000 1.241.000 857.000 873.000
Sum eiendeler 1.957.000 2.031.000 1.455.000 1.152.000 1.214.000
Sum opptjent egenkapital 1.209.000 1.106.000 728.000 512.000 511.000
Sum egenkapital 1.510.000 1.407.000 1.029.000 813.000 812.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 38.000 112.000
Leverandørgjeld 50.000 98.000 99.000 139.000 107.000
Betalbar skatt 43.000 116.000 77.000 6.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 160.000 202.000 99.000 61.000 61.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 209.000 150.000 94.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 448.000 624.000 425.000 301.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 1.958.000 2.031.000 1.454.000 1.152.000 1.215.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.302.000 1.096.000 816.000 556.000 582.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.8 2.9 2.8 3.0
Likviditetsgrad 2 3.7 2.6 2.7 2.5 2.5
Soliditet 77.1 69.3 70.8 70.6 66.8
Resultatgrad 5.5 14.3 10.2 0.4 4.4
Rentedekningsgrad 1 246.5 9 1.1 7.2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 8.6 24.3 19.8 0.7 7.1
Signatur
21.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.11.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex