Tyrifjord Videregående Skole
Juridisk navn:  Tyrifjord Videregående Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32162600
Tyrifjordveien 25 Tyrifjordveien 25 Fax: 32157717
3530 Røyse 3530 Røyse
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 969550105
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 152
Etableringsdato: 8/31/1958
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.7%
Resultat  
  
-217.46%
Egenkapital  
  
-13.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 38.778.000 39.854.000 38.849.000 38.730.000 38.300.000
Resultat: -592.000 504.000 1.057.000 742.000 -183.000
Egenkapital: 3.800.000 4.392.000 3.889.000 2.772.000 2.030.000
Regnskap for  Tyrifjord Videregående Skole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 38.778.000 39.854.000 38.849.000 38.730.000 38.300.000
Driftskostnader -39.422.000 -39.392.000 -37.809.000 -37.968.000 -38.456.000
Driftsresultat -643.000 462.000 1.040.000 761.000 -156.000
Finansinntekter 53.000 43.000 51.000 32.000 20.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -35.000 -52.000 -47.000
Finans 51.000 42.000 16.000 -20.000 -27.000
Resultat før skatt -592.000 504.000 1.057.000 742.000 -183.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -592.000 504.000 1.117.000 742.000 -183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.412.000 6.915.000 4.879.000 4.010.000 4.413.000
Sum omløpsmidler 10.227.000 17.723.000 9.495.000 7.105.000 4.032.000
Sum eiendeler 24.639.000 24.638.000 14.374.000 11.115.000 8.445.000
Sum opptjent egenkapital 3.800.000 4.392.000 3.889.000 2.772.000 2.030.000
Sum egenkapital 3.800.000 4.392.000 3.889.000 2.772.000 2.030.000
Sum langsiktig gjeld 9.713.000 0 0 1.462.000 455.000
Sum kortsiktig gjeld 11.127.000 20.246.000 10.485.000 6.882.000 5.961.000
Sum gjeld og egenkapital 24.640.000 24.638.000 14.374.000 11.116.000 8.446.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 306.000 402.000 275.000 336.000 211.000
Andre inntekter 38.472.000 39.452.000 38.574.000 38.394.000 38.090.000
Driftsinntekter 38.778.000 39.854.000 38.849.000 38.730.000 38.300.000
Varekostnad -1.726.000 -2.043.000 -2.043.000 -2.144.000 -2.237.000
Lønninger -27.648.000 -26.847.000 -26.017.000 -25.868.000 -26.391.000
Avskrivning -1.429.000 -1.189.000 -1.084.000 -1.275.000 -1.574.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.619.000 -9.313.000 -8.665.000 -8.681.000 -8.254.000
Driftskostnader -39.422.000 -39.392.000 -37.809.000 -37.968.000 -38.456.000
Driftsresultat -643.000 462.000 1.040.000 761.000 -156.000
Finansinntekter 53.000 43.000 51.000 32.000 20.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -35.000 -52.000 -47.000
Finans 51.000 42.000 16.000 -20.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -592.000 504.000 1.117.000 742.000 -183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 108.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.605.000 5.419.000 3.600.000 2.770.000 3.245.000
Sum varige driftsmidler 12.712.000 5.419.000 3.600.000 2.770.000 3.245.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.700.000 1.497.000 1.279.000 1.241.000 1.168.000
Sum anleggsmidler 14.412.000 6.915.000 4.879.000 4.010.000 4.413.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.444.000 1.675.000 1.469.000 1.399.000 1.477.000
Andre fordringer 1.288.000 992.000 985.000 2.086.000 845.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.495.000 15.056.000 7.041.000 3.620.000 1.711.000
Sum omløpsmidler 10.227.000 17.723.000 9.495.000 7.105.000 4.032.000
Sum eiendeler 24.639.000 24.638.000 14.374.000 11.115.000 8.445.000
Sum opptjent egenkapital 3.800.000 4.392.000 3.889.000 2.772.000 2.030.000
Sum egenkapital 3.800.000 4.392.000 3.889.000 2.772.000 2.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -2.000 3.000 8.000 9.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 9.713.000 0 0 1.462.000 455.000
Leverandørgjeld 2.053.000 1.175.000 2.011.000 1.415.000 1.245.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.686.000 1.686.000 1.824.000 1.643.000 1.662.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.390.000 17.382.000 6.642.000 3.815.000 3.045.000
Sum kortsiktig gjeld 11.127.000 20.246.000 10.485.000 6.882.000 5.961.000
Sum gjeld og egenkapital 24.640.000 24.638.000 14.374.000 11.116.000 8.446.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -900.000 -2.523.000 -990.000 223.000 -1.929.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1 0.7
Soliditet 15.4 17.8 27.1 24.9 24.0
Resultatgrad -1.7 1.2 2.7 2 -0.4
Rentedekningsgrad -321.5 4 29.7 14.6 -2.9
Gjeldsgrad 5.5 4.6 2.7 3 3.2
Total kapitalrentabilitet -2.4 2 7.6 7.1 -1.6
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex