Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tyrifjord Videregående Skole
Juridisk navn:  Tyrifjord Videregående Skole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32162600
Tyrifjordveien 25 Tyrifjordveien 25 Fax: 32157717
3530 Røyse 3530 Røyse
Fylke: Kommune:
Buskerud Hole
Org.nr: 969550105
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 152
Etableringsdato: 8/31/1958
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.59%
Resultat  
  
-52.32%
Egenkapital  
  
12.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 39.854.000 38.849.000 38.730.000 38.300.000 38.825.000
Resultat: 504.000 1.057.000 742.000 -183.000 468.000
Egenkapital: 4.392.000 3.889.000 2.772.000 2.030.000 2.213.000
Regnskap for  Tyrifjord Videregående Skole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 39.854.000 38.849.000 38.730.000 38.300.000 38.825.000
Driftskostnader -39.392.000 -37.809.000 -37.968.000 -38.456.000 -38.332.000
Driftsresultat 462.000 1.040.000 761.000 -156.000 493.000
Finansinntekter 43.000 51.000 32.000 20.000 33.000
Finanskostnader -1.000 -35.000 -52.000 -47.000 -58.000
Finans 42.000 16.000 -20.000 -27.000 -25.000
Resultat før skatt 504.000 1.057.000 742.000 -183.000 468.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 504.000 1.117.000 742.000 -183.000 468.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.915.000 4.879.000 4.010.000 4.413.000 5.031.000
Sum omløpsmidler 17.723.000 9.495.000 7.105.000 4.032.000 3.973.000
Sum eiendeler 24.638.000 14.374.000 11.115.000 8.445.000 9.004.000
Sum opptjent egenkapital 4.392.000 3.889.000 2.772.000 2.030.000 2.213.000
Sum egenkapital 4.392.000 3.889.000 2.772.000 2.030.000 2.213.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.462.000 455.000 743.000
Sum kortsiktig gjeld 20.246.000 10.485.000 6.882.000 5.961.000 6.048.000
Sum gjeld og egenkapital 24.638.000 14.374.000 11.116.000 8.446.000 9.004.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 402.000 275.000 336.000 211.000 166.000
Andre inntekter 39.452.000 38.574.000 38.394.000 38.090.000 38.658.000
Driftsinntekter 39.854.000 38.849.000 38.730.000 38.300.000 38.825.000
Varekostnad -2.043.000 -2.043.000 -2.144.000 -2.237.000 -2.260.000
Lønninger -26.847.000 -26.017.000 -25.868.000 -26.391.000 -25.564.000
Avskrivning -1.189.000 -1.084.000 -1.275.000 -1.574.000 -1.650.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.313.000 -8.665.000 -8.681.000 -8.254.000 -8.858.000
Driftskostnader -39.392.000 -37.809.000 -37.968.000 -38.456.000 -38.332.000
Driftsresultat 462.000 1.040.000 761.000 -156.000 493.000
Finansinntekter 43.000 51.000 32.000 20.000 33.000
Finanskostnader -1.000 -35.000 -52.000 -47.000 -58.000
Finans 42.000 16.000 -20.000 -27.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 504.000 1.117.000 742.000 -183.000 468.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.419.000 3.600.000 2.770.000 3.245.000 3.878.000
Sum varige driftsmidler 5.419.000 3.600.000 2.770.000 3.245.000 3.878.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.497.000 1.279.000 1.241.000 1.168.000 1.153.000
Sum anleggsmidler 6.915.000 4.879.000 4.010.000 4.413.000 5.031.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.675.000 1.469.000 1.399.000 1.477.000 1.455.000
Andre fordringer 992.000 985.000 2.086.000 845.000 542.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.056.000 7.041.000 3.620.000 1.711.000 1.975.000
Sum omløpsmidler 17.723.000 9.495.000 7.105.000 4.032.000 3.973.000
Sum eiendeler 24.638.000 14.374.000 11.115.000 8.445.000 9.004.000
Sum opptjent egenkapital 4.392.000 3.889.000 2.772.000 2.030.000 2.213.000
Sum egenkapital 4.392.000 3.889.000 2.772.000 2.030.000 2.213.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 8.000 9.000 8.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.462.000 455.000 743.000
Leverandørgjeld 1.175.000 2.011.000 1.415.000 1.245.000 1.337.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.686.000 1.824.000 1.643.000 1.662.000 1.655.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.382.000 6.642.000 3.815.000 3.045.000 3.053.000
Sum kortsiktig gjeld 20.246.000 10.485.000 6.882.000 5.961.000 6.048.000
Sum gjeld og egenkapital 24.638.000 14.374.000 11.116.000 8.446.000 9.004.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.523.000 -990.000 223.000 -1.929.000 -2.075.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 0.7 0.7
Soliditet 17.8 27.1 24.9 24.0 24.6
Resultatgrad 1.2 2.7 2 -0.4 1.3
Rentedekningsgrad 4 29.7 14.6 -2.9 9.1
Gjeldsgrad 4.6 2.7 3 3.2 3.1
Total kapitalrentabilitet 2 7.6 7.1 -1.6 5.8
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex