Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tyrifjord Barne Og Ungdomsskole Adventistsamfunnets Grunnskoler
Juridisk navn:  Tyrifjord Barne Og Ungdomsskole Adventistsamfunnets Grunnskoler
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32161670
Tyrifjordveien 32 Tyrifjordveien 32 Fax: 32160051
3530 Røyse 3530 Røyse
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 976203011
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 8/1/1970 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
31.46%
Resultat  
  
86.91%
Egenkapital  
  
17.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.312.000 7.844.000 6.718.000 7.146.000 7.348.000
Resultat: 1.142.000 611.000 103.000 152.000 525.000
Egenkapital: 7.564.000 6.422.000 5.811.000 5.707.000 5.555.000
Regnskap for  Tyrifjord Barne Og Ungdomsskole Adventistsamfunnets Grunnskoler
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.312.000 7.844.000 6.718.000 7.146.000 7.348.000
Driftskostnader -9.190.000 -7.229.000 -6.607.000 -6.990.000 -6.823.000
Driftsresultat 1.122.000 616.000 111.000 155.000 526.000
Finansinntekter 35.000 13.000 9.000 15.000 17.000
Finanskostnader -16.000 -18.000 -17.000 -18.000 -18.000
Finans 19.000 -5.000 -8.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 1.142.000 611.000 103.000 152.000 525.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.142.000 611.000 103.000 152.000 525.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.108.000 5.222.000 5.129.000 5.420.000 5.687.000
Sum omløpsmidler 5.124.000 3.875.000 3.063.000 2.798.000 2.799.000
Sum eiendeler 10.232.000 9.097.000 8.192.000 8.218.000 8.486.000
Sum opptjent egenkapital 7.564.000 6.422.000 5.811.000 5.707.000 5.555.000
Sum egenkapital 7.564.000 6.422.000 5.811.000 5.707.000 5.555.000
Sum langsiktig gjeld 995.000 1.037.000 1.079.000 1.120.000 1.160.000
Sum kortsiktig gjeld 1.673.000 1.639.000 1.303.000 1.391.000 1.771.000
Sum gjeld og egenkapital 10.232.000 9.098.000 8.193.000 8.218.000 8.486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 0 1.000 14.000 9.000
Andre inntekter 10.310.000 7.844.000 6.717.000 7.132.000 7.339.000
Driftsinntekter 10.312.000 7.844.000 6.718.000 7.146.000 7.348.000
Varekostnad -217.000 -155.000 -133.000 -182.000 -172.000
Lønninger -7.539.000 -5.816.000 -5.332.000 -5.587.000 -5.494.000
Avskrivning -338.000 -289.000 -299.000 -336.000 -360.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.096.000 -969.000 -843.000 -885.000 -797.000
Driftskostnader -9.190.000 -7.229.000 -6.607.000 -6.990.000 -6.823.000
Driftsresultat 1.122.000 616.000 111.000 155.000 526.000
Finansinntekter 35.000 13.000 9.000 15.000 17.000
Finanskostnader -16.000 -18.000 -17.000 -18.000 -18.000
Finans 19.000 -5.000 -8.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.142.000 611.000 103.000 152.000 525.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.108.000 5.222.000 5.066.000 5.312.000 5.559.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 64.000 108.000 128.000
Sum varige driftsmidler 5.108.000 5.222.000 5.129.000 5.420.000 5.687.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.108.000 5.222.000 5.129.000 5.420.000 5.687.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 250.000 22.000 36.000 191.000 48.000
Andre fordringer 194.000 185.000 229.000 96.000 161.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.680.000 3.668.000 2.798.000 2.511.000 2.591.000
Sum omløpsmidler 5.124.000 3.875.000 3.063.000 2.798.000 2.799.000
Sum eiendeler 10.232.000 9.097.000 8.192.000 8.218.000 8.486.000
Sum opptjent egenkapital 7.564.000 6.422.000 5.811.000 5.707.000 5.555.000
Sum egenkapital 7.564.000 6.422.000 5.811.000 5.707.000 5.555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 995.000 1.037.000 1.079.000 1.120.000 1.160.000
Leverandørgjeld 498.000 579.000 468.000 367.000 382.000
Betalbar skatt 501.000 452.000 0 353.000 151.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 327.000 0 176.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 674.000 608.000 509.000 672.000 1.063.000
Sum kortsiktig gjeld 1.673.000 1.639.000 1.303.000 1.391.000 1.771.000
Sum gjeld og egenkapital 10.232.000 9.098.000 8.193.000 8.218.000 8.486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.451.000 2.236.000 1.760.000 1.407.000 1.028.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.4 2.4 2 1.6
Likviditetsgrad 2 3.1 2.4 2.4 2 1.6
Soliditet 73.9 70.6 70.9 69.4 65.5
Resultatgrad 10.9 7.9 1.7 2.2 7.2
Rentedekningsgrad 70.1 34.2 6.5 8.6 30.2
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 11.3 6.9 1.5 2.1 6.4
Signatur
05.11.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex